Nieuws

AFM: Twijfel of aanbieders crypto's kunnen voldoen aan eisen

De AFM heeft ernstige twijfels over beheerders van beleggingsinstellingen in crypto’s.

De AFM heeft ernstige twijfels over beheerders van beleggingsinstellingen in crypto’s. Dit onder meer vanwege de risico’s die zijn verbonden aan crypto’s en het beheer daarvan. Dat schrijft IEXProfs.nl. 

Momenteel informeert de AFM bestaande en nieuwe marktpartijen die op dit moment als uitgezonderde beheerder van een beleggingsinstelling in crypto’s actief zijn, of dit van plan zijn, over de eisen die zijn verbonden aan een vergunning. De AFM constateert namelijk "een forse toename in belangstelling bij nieuwe marktpartijen om een beleggingsinstelling in crypto’s te gaan beheren."

Geen toezicht teveel risico's

De AFM op hun site: "Diverse partijen zijn momenteel actief als uitgezonderde beheerder van beleggingsinstellingen in crypto’s. Dit betekent dat deze partijen zijn vrijgesteld van de vergunningplicht. Als gevolg hiervan houdt de AFM geen toezicht op deze partijen op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Pas wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, zijn uitgezonderde beheerders vergunningsplichtig." 

De AFM constateert bij veel marktpartijen echter een (te) beperkte kennis over deze vereisten, aldus de toezichthouder. "In combinatie met de risico’s die verbonden zijn aan crypto’s, heeft de AFM ernstige twijfels of beheerders van beleggingsinstellingen in crypto’s kunnen voldoen aan de vereisten voor vergunningverlening."

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.