Nieuws

Fastned publiceert jaarcijfers

Het duurzame snellaadbedrijf versterkt eigen vermogen en groeit hard door.

Fastned is het afgelopen jaar wederom hard gegroeid. In 2017 nam de omzet met 133% toe tot 530.667 euro, schrijft het duurzame bedrijf in het persbericht bij de publicatie van de jaarcijfers.

In totaal werd er door 6.279 klanten ruim 1 miljoen kWh bij Fastned geladen. Dat komt waarschijnlijk doordat het aantal elektrische auto’s in Nederland in 2017 bijna is verdubbeld: het aantal volledig elektrische auto’s steeg gedurende het jaar van 13.105 naar 21.115. Dat is een toename van 61%.

Toch is dit slechts een kleine procentuele stijging. Het aandeel volledig elektrische auto’s in het totale Nederlandse wagenpark nam toe van minder dan 0,2% naar bijna 0,3%.

Forse investeringen

Anticiperend op de exponentiële groei van het aantal elektrische auto’s investeerde Fastned in 2017 wederom fors in de ontwikkeling van nieuwe locaties voor snellaadstations. Mede hierdoor kwam het nettoresultaat uit op 5 miljoen euro negatief waarvan ruim 1,5 miljoen euro ‘non-cash’ (afschrijvingen en geconverteerde rente).

"We zien de markt versnellen. De afgelopen 6 maanden is onze omzet nagenoeg verdubbeld. Op drukke stations zijn we inmiddels laders gaan bijplaatsen om deze groei op te vangen", zegt Michiel Langezaal, CEO Fastned.

Onder andere als gevolg van de forse omzetgroei was het verlies iets lager dan in 2016. Dit ondanks toegenomen operationele kosten door het opzetten van kantoren en teams in Keulen en Londen.

Balans verbeterd

Mede als gevolg van de conversie door investeringsmaatschappij Breesaap van 10 miljoen euro aan schuld naar certificaten van aandelen is de balans gedurende 2017 sterk verbeterd en eindigde Fastned het jaar met een positief eigen vermogen van 3.1 miljoen euro.

Daarnaast stond er eindejaar voor 16,3 miljoen euro aan liquide middelen op de balans. Deze cashpositie was een direct gevolg van de succesvolle uitgifte van obligaties in december en wordt momenteel ingezet voor de bouw van meer dan 30 nieuwe laadstations in Nederland en Duitsland.

Een andere positieve ontwikkeling is dat de snelladers steeds sneller worden, bijvoorbeeld in de nieuwe stations. Langezaal: “Daar zitten ook snellere 175kW laders bij waarmee mensen hun auto tot 50 keer sneller dan thuis kunnen opladen. We zijn daarmee klaar voor een nieuwe generatie elektrische auto’s.”

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.