Nieuws

Grens verhoogd prospectusvrije uitgifte obligaties

Door een wetswijziging wordt het bedrag verhoogd van 2,5 naar 5,0 miljoen euro.

Het bedrag aan obligaties en aandelen dat bedrijven jaarlijks mogen uitgeven zonder prospectus is dankzij een wetswijziging verhoogd van naar 5 miljoen euro. Dat schrijft fundwijzer. Tegenover de versoepeling van die grens staat dat ondernemingen een meldingsplicht krijgen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en een speciaal informatiedocument moeten inleveren.

In een prospectus worden beleggers geïnformeerd over bijvoorbeeld de risico’s van de toekomstige belegging. Het opstellen daarvan kost ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) vaak veel tijd en geld, ook omdat de toezichthouder het document streng controleert.

Verhoging

Daarom wordt de vrijstellingsgrens nu verhoogd en dat zal het ophalen van kapitaal via de kapitaalmarkt aantrekkelijker maken voor bijvoorbeeld MKB-ondernemingen. Hoeveel bedrijven onder die grens handelen is niet bekend.

Het alternatieve MKB-beurs NPEX verwacht in ieder geval meer proposities door de wetswijziging. Zij zien dat er bij obligaties vaak pal onder de grens wordt gebleven om het schrijven van een prospectus te vermijden. 

De verhoging brengt dus wel een meldplicht met zich mee. Bedrijven moeten vooraf aangeven welke aandelen of obligaties ze precies willen verhandelen. Dat moet de controle van de AFM op kleine ondernemingen versterken.

AFM geen voorstander

Aanvankelijk was de AFM geen voorstander van het verhogen van het vrijstellingsbedrag. Bedrijven kwamen niet in beeld als ze onder de grens bleven. En juist buiten het toezicht vonden vaak duistere praktijken plaats. 

Naast de meldplicht is ook het aanleveren van een zogeheten informatiememorandum nieuw. Dat is een soort standaardminiprospectus waarin beleggers informatie vinden over het bedrijf, de financiële prestaties en de risico’s achter de mogelijke belegging.

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.