Nieuws

ABN Amro verplicht duurzaamheidstoets bij waardering vastgoed

Vooroplopend op 2023 verplicht de ABN Amro alvast een duurzaamheidstoets bij waardering commercieel vastgoed.

Elke taxatie van commercieel vastgoed voor ABN AMRO bevat vanaf juli standaard een duurzaamheidsparagraaf. Niet alleen is duurzaamheid voor vastgoedbeleggers een steeds belangrijker thema, binnenkort is duurzaamheid niet meer vrijblijvend.

Duurzaam vastgoed is waardebestendiger en levert een hoger rendement op, voor beleggers én maatschappij. Dat komt doordat objecten energiezuiniger, beter verhuurbaar en couranter zijn.

Niet langer vrijblijvend

Ook is verduurzaming niet langer vrijblijvend: vanaf 2023 moeten kantoorpanden wettelijk minimaal een C-label hebben en in 2030 zelfs een A-label. Rutger Schuur, Directeur Real Estate Clients ABN AMRO: "We willen met de bank nadrukkelijk een bijdrage leveren aan de energietransitie. Met dit initiatief voor taxaties wordt duurzaamheid een integraal onderdeel van de waardebepaling."

Die waardebepaling zorgt ook voor een beter risicoprofiel. Zo leidt een hoog energielabel tot een betere waardering van het gebouw en dit heeft weer een positief effect op de financiering. Het financieren van duurzaam vastgoed wordt goedkoper en niet-duurzaam vastgoed duurder.

De taxateur naar de gehele levenscyclus van objecten, onder andere naar bouwjaar, renovaties, exploitatiekosten, energielasten, CO2-uitstoot en de economische levensduur. Bovendien inventariseert de taxateur welke duurzame kenmerken de waardebepaling positief of negatief beïnvloeden en geeft hij, indien van toepassing, een kostenindicatie om naar het in 2023 verplichte label C te komen.

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

  1. Schulden vastgoedmarkt op recordniveaus
  2. Huizenmarkt koelt verder af. Hier dalen de prijzen het hardst
  3. Gemiddelde huizenprijs sinds augustus met ruim €23.000 gekelderd