Nieuws

Crowdfundingplatformen moeten meer informatie geven over risico’s

Crowdfundingplatformen richten zich te weinig op de risico's van crowdfunding, zo vindt de AFM.

Crowdfundingplatformen richten zich in hun informatievoorziening vooral op de financierings- en investeringsmogelijkheden van crowdfundingprojecten en te weinig op de risico’s ervan. Dit stelt de Autoriteit Financiële Markten. 

Hoewel een aantal platformen via de branchevereniging al stappen heeft gezet om informatie over het uitblijven van betalingen en de impact daarvan op het rendement beschikbaar te stellen, is er volgens de AFM nog veel ruimte tot verbetering. 

De AFM stelt dat het vanwege de zelfregulering van de sector de verantwoordelijkheid van platformen is om consumenten een realistisch beeld te geven van de mate waarin geldvragers aan hun betalingsverplichtingen voldoen.

“In een jonge innovatieve sector bestaat de kans dat risico’s onvoldoende onder de aandacht worden gebracht en slecht nieuws wordt uitgesteld”, aldus de toezichthouder. De AFM wil dat platformen betalingsachterstanden inzichtelijk weergeven en dat de impact op het verwachte rendement daarvan tijdig duidelijk wordt gemaakt. 

“Als deze informatie op een eerlijke en duidelijke manier wordt gepresenteerd, kan dit bijdragen aan meer realistische verwachtingen van de opbrengst van een investering. Dit past ook bij een volwassener opererende sector.”

De AFM zegt dat platformen geregeld losse statistieken zonder nadere toelichting publiceren. “Dit is volgens de AFM onwenselijk […] zeker als deze cijfers worden ingezet voor marketing-doeleinden.”

De toezichthouder wil in het voorjaar van 2017 vaststellen of de crowdfundingplatformen voldoende stappen hebben gezet in het geven van een realistisch beeld van de risico’s en de zorgvuldige presentatie daarvan.

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

  1. De voor- en nadelen van secundaire markten bij crowdfunding
  2. Crowdfunders profiteren van hogere rente
  3. Nieuwe crowdfundingwetgeving ingegaan: hoe zit dat ook alweer?
  4. Veel crowdfundingplatformen hebben nog geen Europese vergunning
  5. Amerikaanse crowdfunder wil Europese markt veroveren