Nieuws

Flinter moet surseance van betaling aanvragen

Flinter moet surseance van betaling aanvragen, nadat ING niet meer bereid bleek de financiering van 8 schepen te hernieuwen.

Flinter Groep moet surseance van betaling aanvragen, nadat ING Bank niet meer bereid bleek de financiering van acht schepen te hernieuwen. Dit meldde de rederij uit Barendrecht vrijdag. 

De scheepvaartsector gaat al jaren gebukt onder meer de teruglopende wereldhandel en een sterke stijging van de wereldwijde containervloot. Overcapaciteit drukken op de resultaten van rederijen. 

“Toch heeft de plotselinge actie van de ING ons volledig verrast”, aldus Flinter. De rederij zal de acht schepen via onderhandse verkoop van hand doen. “Wij betreuren de gang van zaken zeer. Er zijn naar onze stellige overtuiging alleen maar verliezers.”

 

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.