Nieuws

Toekomst Vlootfonds Hanzevast 3 nog steeds onzeker

Hanzevast meldde afgelopen week dat het voortbestaan van het Vlootfonds Hanzevast 3 nog steeds onzeker is.

Hanzevast meldde afgelopen week dat het voortbestaan van het Vlootfonds Hanzevast 3 - ms Hanze Göteborg nog steeds onzeker is. Ook komend kwartaal hoeven beleggers in het scheepvaartfonds niet te rekenen op een rente-uitkering. 

Eerder liet Hanzevast al weten dat er tot eind 2017 onvoldoende inkomsten uit het fonds zullen zijn om uitkeringen te laten plaatsvinden aan beleggers. Ook obligatiehouders die via het 8,0% Junior Secured Bond een lening hebben verstrekt aan het vlootfonds krijgen niet uitbetaald. Daarmee wordt de rente bijgeschreven op de hoofdsom.

Hanzevast dacht in de eerste instantie dat de vier overgebleven schepen uit het fonds de slechte marktomstandigheden wel zouden overleven door alleen de rente op de achtergestelde lening bij te schrijven en de vergoedingen voor het management achter te stellen. "De realiteit is toch anders geworden," aldus de fondsaanbieder uit Groningen, die meldde dat de continuïteit van het fonds in gevaar is.

Volgens Hanzevast is de continuïteit van het fonds afhankelijk van de bereidwilligheid van de kredietinstellingen om geen aanvullende aflossing van de lening te vereisen en akkoord te gaan met het opschorten van de reguliere aflossingsverplichting. De financierende bank, Rabobank, heeft hierover nog geen uitspraken gedaan, aldus Hanzevast. 

In het tweede kwartaal van 2016 zal per obligatie van 1.000 euro een bedrag van 26,39 euro rente worden bijgeschreven. De waarde per obligatie van 1.000 euro inclusief bijgeschreven rente vertegenwoordigt per 30 juni 2016 een waarde van 1.345,87 euro.

Op 28 juli last Hanzevast een bijeenkomst in voor beleggers om de situatie toe te lichten. 

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.