Nieuws

Vooral kinderfilms interessant

Het succes van de Nederlandse filmindustrie is voor een groot deel te danken aan kinder- en jeugdfilms.

Het succes van de Nederlandse filmindustrie is voor een groot deel te danken aan kinder- en jeugdfilms. Van alle Nederlandse films die in de afgelopen tien jaar zijn gemaakt, is bijna een kwart (23%) een jeugd- of familiefilm. Samen trokken deze films bijna de helft (45%) van het totaal aantal bezoekers aan een Nederlandse film. Dit meldt het Nederlands Filmfonds.

Ook in de rest van Europa scoort de kinderfilm goed. Uit het onlangs gepubliceerde onderzoek van het European Audiovisual Observatory blijkt dat voor Europese kinderfilms gemiddeld vijf keer zoveel kaartjes worden verkocht in Europa als voor films gericht op andere doelgroepen. 

Kinderfilms worden verhoudingsgewijs beter verkocht in Europa dan films voor volwassenen. "Bijna 71% van alle Europese kinderfilms geproduceerd in de onderzoeksperiode, werd uitgebracht in ten minste een ander land," aldus het Filmfonds. "Hier tegenover staat een exportcijfer van 49% voor andere Europese films. Bovendien werden kinderfilms uitgebracht in gemiddeld 3,4 landen, terwijl voor andere Europese speelfilms dit aantal op 2,2 ligt."

 

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.