Nieuws

Vertraging plan Homburg

Homburg Invest loopt vertraging op met de vergunningsaanvraag van de AFM, als onderdeel van het herstructureringsplan.

Homburg Invest loopt vertraging op met de vergunningsaanvraag van de AFM, als onderdeel van het herstructureringsplan: "De voornaamste voorwaarde waaraan nog moet worden voldaan, is het verkrijgen van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten.Eerder werd reeds gemeld dat Homburg Invest en Geneba Properties als gevolg van de implementatie op 22 juli 2013 van de Europese Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (de AIFMD-richtlijn) en de drie aanvullende Level 2 verordeningen, gehouden waren bepaalde reeds bij de AFM ingediende documenten te herzien en aanvullende documenten betreffende de aanvraag door Geneba van een vergunning voor (vastgoed-)beleggingsinstelling in Nederland te overleggen. Hieraan is op 5 september 2013 voldaan."

"Homburg Invest en Geneba zijn reeds geruime tijd in gesprek met de AFM en De Nederlandsche Bank over de vergunningaanvraag. In deze gesprekken hebben Homburg Invest en Geneba o.a. de vragen van vertegenwoordigers van de AFM over de vergunningaanvraag beantwoord. Dit proces duurt langer dan verwacht en de AFM heeft aangegeven geen vergunning te verlenen aan Geneba vóór eind 2013. Gelet op de gesprekken met de vertegenwoordigers van de AFM hebben Homburg Invest en Geneba er vertrouwen in dat in 2014 de vergunning zal worden verleend."

"Als gevolg van de vertraging in de vergunningaanvraag, zal het plan niet in 2013 worden geïmplementeerd. Alhoewel de onderneming haar uiterste best doet om zo snel mogelijk aan de opschortende voorwaarden te voldoen, onder andere door volledige medewerking te verlenen aan het aanvraagproces bij de AFM en DNB, kunnen er geen beloftes worden gedaan over de doorlooptijd van de implementatie van het plan."

Verlengingen bij hypotheekverstrekkers
"Naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom de doorlooptijd van de implementatie van het plan is Homburg Invest bezig met het vragen van de benodigde verlengingen bij bepaalde hypotheekverstrekkers voor wie implementatie van het plan op of voor 31 december 2013 een opschortende voorwaarde was. Twee hypotheekverstrekkers van Homburg Invest hebben verlenging reeds toegezegd. De Onderneming en de Monitor verwachten dat zij de toezeggingen van de overige hypotheekverstrekkers ook zullen verkrijgen."

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.