Nieuws

Catalyst versus Homburg. Deel zoveel

Catalyst heeft Homburg-obligatiehouders een brief gestuurd. Homburg zegt dat dit niet is afgestemd...

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving lijken Catalyst en Homburg het maar niet eens te kunnen worden. Homburg Invest heeft vandaag in een persbericht namelijk laten weten dat de Catalyst-advertentie in de Nederlandse kranten niet is afgestemd met Homburg.

Ook zijn de stukken die Catalyst op 16 mei 2013 naar Homburg-obligatiehouders heeft verstuurd, is niet met Homburg afgestemd. In deze stukken werd de obligatiehouders aangeboden om van Catalyst een betaling in contanten te ontvangen in plaats van aandelen in de nieuwe rechtspersoon (Newco).

Catalyst is het met Homburg Invest eens dat bepaalde informatie in de advertentie en de brief verduidelijking nodig heeft. Daarom gaat Catalyst de obligatiehouders van Homburg Invest een brief sturen om bepaalde informatie aan te vullen en de obligatiehouders te verwijzen naar het oorspronkelijke plan.

Homburg zegt in het persbericht tevens dat de bijeenkomsten die Catalyst organiseert voor Homburg-obligatiehouders op 22 en 23 mei 2013 geen formele bijeenkomsten zijn voor de crediteuren van Homburg Invest. Ook wijst Homburg Invest haar crediteuren er nogmaals op dat er voor- en nadelen verbonden zijn aan de Catalyst-optie.

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.