Deze data geven onder meer inzicht in welk type startup het doorgaans goed doet en welke beginnende ondernemingen het vaak juist niet redden. Dit kan u helpen bij uw keuze om in startups te investeren.

Uit onderzoek van The Wall Street Journal blijkt opvallend genoeg dat 51% van de ondernemers achter een startup tussen de 50 en 88 jaar oud zijn, terwijl 33% tussen de 35 en 49 jaar is. Slechts 16% is onder de 35 jaar.

Incompetentie

Iets meer dan 50% van de kleine ondernemingen zou het in de eerste vier jaar van de oprichting niet redden en als de belangrijkste reden daarvoor wordt genoemd dat ondernemers niet competent genoeg zijn.

Dit speelt in 46% van de gevallen waarin een startup het niet redde. Ook onvolledige kennis of gebrek aan leidinggevende vaardigheden, zorgen er vaak voor dat succes bij startups uitblijft. Verder blijkt er in 13% van de gevallen sprake van fraude of verwaarlozing van het bedrijf.

Volgens data van Autopsy hebben ondernemers vaak ook niet het juiste team achter zich of schiet het businessmodel tekort. Bovendien zijn er veel gevallen waarin het product van een bedrijf gewoonweg geen hit wordt, bijvoorbeeld omdat er geen vraag vanuit de markt is.

Waar het geld vandaan komt

Een groot deel van het vermogen van startups, gemiddeld ruim 80%, komt doorgaans van de ondernemer zelf, familie of vrienden. Daarbij valt 77% van de kleine bedrijven terug op eigen spaargeld om het bedrijf op te starten. 40% van de ondernemingen wordt uiteindelijk winstgevend, terwijl 30% break-even speelt en 30% verlieslatend is.

Doorgaans doen startups met twee ondernemers aan het roer het beter dan ondernemingen waarbij één ondernemer alle touwtjes in handen heeft. Deze bedrijven halen gemiddeld 30% meer kapitaal op en weten vaak drie keer meer klanten of gebruikers aan zich te binden.

Een groot deel van de startups heeft bovendien problemen om de kasstroom op gang te krijgen. 27% van de bedrijven heeft moeite om de benodigde financiering binnen te halen.

De beste kans op succes

In welke bedrijfstak zijn startups het meest succesvol? De grootste successen worden geboekt in finance, verzekeringen en vastgoed. 58% van deze bedrijven blijkt vier jaar na oprichting nog steeds operationeel.

Andere winstgevende ondernemingen richten zich vaak op boekhouding, juridische dienstverlening en tandheelkunde.

De minste kans op succes

Van alle startups presteren bedrijven die actief zijn binnen informatica het minst goed en slechts 37% blijft na vier jaar nog steeds overeind. Ook ondernemingen actief in de olie- en gasindustrie, mijnbouw en drankproductie konden vaak het hoofd niet boven water houden.

Laat de cijfers voor u spreken wanneer u investeert, maar er zijn nog veel meer aspecten om op te letten. In de rubriek Investeren kun je leren duiken we hier dieper in. Klik hier voor alle afleveringen.