Column

Beleggen in neushoorn-obligaties: slim idee?

Beleggers ontvangen geen rente, maar een uitkering die gekoppeld is aan de populatiegroei van neushoorns in twee natuurreservaten.

Met een Nature Impact Bond kunnen beleggers een positieve bijdrage leveren aan het milieu tegen een aantrekkelijk rendement. Als het project slaagt, althans. Hoe werken dergelijke duurzame obligaties en waar komt het rendement vandaan?

Sinds kort is het bij ASN Bank mogelijk om te beleggen in neushoorn-obligaties. De obligaties zijn onderdeel van het biodiversiteitsfonds van de bank, dat zich richt op het herstel en de bescherming van biodiversiteit.

In dit geval is het doel de populatie zwarte neushoorns in Zuid-Afrika te beschermen en te laten groeien in aantal, door geld te steken in onder meer de leefomgeving van het dier.

Rendement bij succes

De Wereldbank heeft de neushoorn-obligaties op de markt gebracht. De leningen hebben een looptijd van vijf jaar en een kredietwaardigheid van AAA.

Beleggers ontvangen geen rente, maar een uitkering die gekoppeld is aan de populatiegroei in twee Zuid-Afrikaanse natuurreservaten. Ligt de groei aan het einde van de looptijd van de obligaties boven de 4%, dan volgt er een eenmalige uitkering van 3,7% tot krap 9,2%.

Alleen bij een succesvol verloop van het project ontvangen beleggers een beloning. Of zoals de Wereldbank dit noemt: een Conservation Success Payment.

Uitkering dankzij donaties

Het eventuele rendement wordt uitgekeerd door het Global Environment Facility (GEF), een van de grootste natuurfondsen wereldwijd. Het fonds kan dit doen dankzij donaties die het kreeg van meer dan veertig landen. GEF hoeft dus alleen te betalen voor succesvolle investeringen in natuur.

Op termijn wordt niet uitgesloten dat er ook obligaties komen om andere diersoorten te beschermen, waaronder tijgers, leeuwen of gorilla’s. Volgens topman David Malpass van de Wereldbank zijn de obligaties namelijk een uitstekend middel op privaat kapitaal aan te trekken voor de bescherming van natuur en klimaat.

Kritiek

Bij Nature Impact Bonds zijn de uitkeringen dus gebaseerd op de uitkomst van projecten, hetgeen we al langer zien in onderwijs- en gezondheidszorgprojecten (de zogeheten Social Impact Bonds).

En daar is nog weleens kritiek op. Hoewel de doelstelling van dergelijke obligaties doorgaans duidelijk is (in dit geval een groei van de neushoornpopulatie met 4%), is de manier waarop dit gemeten wordt vaak minder transparant.

Er zijn progressieve, innovatieve systemen nodig om data te vergaren en te verwerken en daar beschikken organisaties niet altijd over. Dit alles wordt bemoeilijkt door het feit dat er wordt gewerkt met lokale instanties in onderontwikkelde en afgelegen gebieden.

Er zijn soms ook mislukkingen

En vergeet niet dat een project ook niet kan slagen. Zo mislukte een Nederlands project, geïnitieerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid, om 150 ex-gedetineerden aan het werk te helpen. Private investeerders waren hun geld daarmee goeddeels kwijt.

Nature Impact Bonds kunnen dus een interessante diversificatie zijn voor beleggers die een steentje willen bijdragen aan de bescherming van de natuur en het klimaat, maar succes is niet gegarandeerd.

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.