Column

Invoering Europese regelgeving crowdfunding verloopt stroef

Nederlandse crowdfunders lopen voorop en dat kan een concurrentievoordeel opleveren. Maar Franse en Duitse concurrenten willen de overgangsperiode verlengen.

Op 10 november vorig jaar zou er een nieuwe wetgeving ingaan die de regels voor crowdfunding binnen de EU moest harmoniseren. Maar ruim vijf maanden verder kunnen veel crowdfundingplatformen in Europa nog steeds geen aanvraag voor een vergunning indienen.

Onder de nieuwe regelgeving kunnen crowdfundingplatformen een zogenoemde ECSP-vergunning aanvragen. Daarmee wordt het mogelijk om binnen de gehele Europese Unie actief te zijn zonder dat zij daarbij hoeven te voldoen aan eventuele nationale wet- en regelgeving van de lidstaten op het gebied van crowdfunding.

Belangrijke details ontbreken

De invoering van de nieuwe regels verloopt al een tijd erg stroef, mede omdat enkele belangrijke details missen. Zo zijn er onder meer vragen met betrekking tot de verantwoordelijkheden van crowdfundingplatformen bij het publiceren van informatie voor crowdfunding-investeerders en in welke mate crowdfundingplatformen mogen verdienen aan het doorverwijzen van investeerders naar bepaalde projecten.

Dit zijn belangrijke punten, aangezien een betere bescherming van beleggers een van de speerpunten van de nieuwe regelgeving moet worden.

Veel onduidelijkheid

Er heerst echter nog steeds veel onduidelijkheid rond de wetgeving. Vele platformen in Europa kunnen nog steeds geen vergunningsaanvraag indienen en in een tiental landen is de ECSP-verordening zelfs nog niet volledig ingevoerd in de nationale wetgeving, zo merkte voorzitter Ronald Kleverlaan van Stichting MKB Financiering op.

Volgens Kleverlaan sturen platformen in diverse landen, waaronder Frankrijk en Duitsland, actief aan op een verlenging van de overgangsperiode met 12 maanden tot november 2023.

In de transitieperiode mogen crowdfundingplatformen nog gebruikmaken van de oude regels. Platformen zouden dan dus nog tot eind 2023 zonder de nieuwe vergunning mogen opereren.

Concurrentievoordeel

“Het is lastig om in te schatten wat het effect gaat zijn voor Nederlandse crowdfunding platformen wanneer besloten wordt dat de transitieperiode wordt verlengd”, aldus Kleverlaan. “Op dit moment hebben de eerste platformen in Nederland namelijk al hun aanvraag ingediend en een groot aantal platformen verwacht dit de komende maanden te doen.”

Platformen in onder meer Duitsland en Frankrijk zitten nog niet in deze positie. In deze landen worden nog geen vergunningen verstrekt. Dit zou betekenen dat Nederlandse platformen binnenkort tot een van de eerste partijen behoren die binnen enkele maanden een vergunning hebben en daarmee direct profiteren van de voordelen die de wetgeving biedt.

Kleverlaan wijst in dit licht op onder meer het hogere maximale bedrag dat aan leningen mag worden aangeboden. Maar ook het opzetten van een “prikbord” om leningen te verhandelen en de mogelijkheid om direct in alle Europese landen actief te worden zijn voordelen van de nieuwe regelgeving.  

Hierdoor kan er een concurrentievoordeel voor Nederlandse crowdfunders ontstaan, zo merkt Kleverlaan op.

Onduidelijkheid bij verlenging transitieperiode

De voorzitter van MKB Financiering stelt wel dat de situatie voor crowdfundingplatformen langer onduidelijk blijft bij een verlenging van de transitieperiode. Er zullen immers tot eind 2023 platformen zijn die opereren onder de nieuwe en de oude regels. “Dit zal niet voor alle ondernemers overzichtelijk zijn.”

Kleverlaan verwacht dat de uiteindelijk beslissing over een mogelijke verlenging van de transitieperiode vóór 10 mei gepubliceerd zal worden.

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.