Column

“Bovengrens AFM beperkende factor bij crowdfunding”

Onder de huidige regels van de AFM mag een bedrijf maximaal vijf miljoen euro ophalen via crowdfunding. Dat is veel te weinig, vindt crowdfundingdeskundige Ronald Kleverlaan. Bovendien loopt Nederland op dit vlak ver achter ten opzichte van andere landen.

Onder de huidige regels van de AFM mag een bedrijf maximaal vijf miljoen euro ophalen via crowdfunding. Dat is veel te weinig, vindt crowdfundingdeskundige Ronald Kleverlaan. Bovendien loopt Nederland op dit vlak ver achter ten opzichte van andere landen.

Het ministerie van Financiën heeft bepaald dat er per crowdfundingcampagne maximaal vijf miljoen euro opgehaald mag worden. Dit is al een verhoging ten opzichte van de eerder gehanteerde 2,5 miljoen euro, wat veel platformen alsnog als maximum aanhouden.

Grenzen bij groeifinanciering

Toch is vijf miljoen euro nog steeds niet voldoende om aan de financieringsbehoefte van enkele bedrijven te voorzien, meent Kleverlaan. Hij noemt in een opiniestuk bijvoorbeeld VanMoof. Deze fabrikant van elektrische fietsen wil 7,5 miljoen euro ophalen, maar kan via Oneplanetcrowd slechts 2,5 miljoen euro uit de crowdfundingmarkt halen.

De overige vijf miljoen euro moet komen van professionele investeerders. VanMoof heeft alsnog 12,5 miljoen euro geleend bij de bank om aan de financieringsbehoefte te voldoen.

Gasproducent Hygear vraagt de crowd om vijf miljoen euro, nadat het in 2017 en 2018 in totaal al tien miljoen euro aan financiering ophaalde via aandelen en obligaties.

“Bedrijven die groeifinanciering zoeken, lopen steeds vaker tegen de grenzen van de AFM aan”, aldus Kleverlaan. “Het wordt tijd om naar omliggende landen te kijken en vooruitlopend op nieuwe Europese wetgeving hier meer ruimte voor te bieden.”

Het kan ook anders

Willen bedrijven meer geld ophalen, dan is een volledige, door de AFM goedgekeurde prospectus nodig. Maar dat brengt volgens Kleverlaan veel juridische en administratieve kosten met zich mee en is ook nog eens erg tijdintensief. “Dit staat niet in verhouding met de omvang van de financiering die wordt opgehaald.”

De crowdfundingdeskundige wijst als voorbeeld naar het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, waar onlangs de maximale grens is opgehoogd tot 8 miljoen euro. Dit bedrag moet onder de Europese wetgeving de norm worden, ondanks dat het voorstel aanvankelijk was om 10 miljoen euro als bovengrens aan te houden.

Het kan overigens ook erger: in België bedraagt het wettelijke maximum momenteel 500.000 euro per onderneming in één financiële ronde. En er geldt een instapbedrag van minimaal 1.000 euro. Volgens KPMG halen verschillende Belgische initiatieven daarom geld op via de grotere internationale sites als Kickstarter en Indiegogo en niet via de Belgische platformen. Hun bereik zou daar bovendien groter zijn.

Verhoging op de lange termijn

Kleverlaan verwacht niet dat de maximale grens van vijf miljoen euro in Nederland op korte termijn omhooggaat. “In Nederland wordt gewacht met de aanpassing van de crowdfundingwetgeving totdat er duidelijkheid is over het nieuwe Europese kader.”

Maar zelfs als de Europese wetgeving wordt aangepast, kan het volgens Kleverlaan nog minimaal een jaar duren voordat de regels in Nederland worden geïmplementeerd.

“Het zou goed zijn als de AFM. vooruitlopend op deze nieuwe Nederlandse en Europese wetgeving, alvast deze grens verhoogt, zodat ook snelle groeiers en scale-ups voldoende alternatieve mogelijkheden krijgen om groeifinanciering op te halen”, concludeert de crowdfundingdeskundige.

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.

Lees meer

  1. Aantal crowdfundingprojecten weer in de lift
  2. Crowdfundmarkt in eerste jaarhelft met 37% gekrompen
  3. Liquiditeitsproblemen MKB nemen af
  4. De 10 grootste crowdfund-blunders
  5. Nederlandse crowdfundmarkt is gehalveerd