Column

Duurzaamheid moeilijk toe te passen voor ondernemers

Vooral ZZP'ers en MKB'ers ervaren veel belemmeringen bij verduurzaming.

Ruim acht op de tien ondernemers (84%) ervaart belemmeringen bij duurzaam ondernemen. Een van de redenen is dat veel ondernemers hun businesscase niet rond krijgen. Dat is jammer, want duurzaamheid is belangrijk het behouden van de winstgevendheid in de toekomst. 

Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel (KvK). Slechts 20% van de ondernemers is in staat om concreet voordeel uit duurzaam ondernemen te halen, zoals meer klanten, lagere kosten of extra inkomsten.

Duurzaam ondernemen levert de meeste ondernemers voor nu met name persoonlijke voldoening op. Een vijfde van de ondernemers zegt dat duurzaam ondernemen nog niets heeft opgeleverd.

Ondernemers geven aan dat zij meer met duurzaam ondernemen zouden doen als dit kosten zou besparen, extra inkomsten zou opleveren, wet en regelgeving het zouden eisen, ze zich ermee zouden kunnen onderscheiden, klanten meer eisen zouden stellen en er een duidelijke marktvraag zou zijn naar duurzame producten en of diensten.

Belemmeringen

78% van de zzp’ers en 89% van de mkb’ers ervaart belemmeringen bij duurzaam ondernemen. De belangrijkste belemmering om meer aan duurzaam ondernemen te doen is het feit dat ondernemers hun businesscase niet rond krijgen (31%), bijvoorbeeld als de kosten omhoog gaan (30%) en klanten niet bereid zijn om meer te betalen (20%).

Zzp’ers weten naast deze financiële belemmeringen ook niet goed welke maatregelen zij (nog meer) kunnen nemen (29%). Mkb’ers hebben vaker een gebrek aan tijd (29%), hebben vaker dan zzp’ers klanten die er niet voor willen betalen (26%) of hebben onvoldoende kennis in huis (24%).

Zo’n 70% van de ondernemers heeft behoefte aan informatie of ondersteuning op het gebied van duurzaam ondernemen: met name over subsidies en regelingen, energiebesparingsmaatregelen en hoe producten of diensten duurzamer gemaakt kunnen worden.

Ook informatie over mogelijkheden om duurzaam ondernemen te financieren, de belasting van het milieu te verminderen en duurzame businessmodellen te vinden is een belangrijke behoefte. Ongeveer een kwart heeft vooral behoefte aan praktijkvoorbeelden van andere ondernemers.

Geen interesse

Ongeveer een tiende van alle onderzochte ondernemers (13% van de zzp’ers en 9% van de mkb’ers) geeft aan niets met duurzaam ondernemen te hebben. Onder andere omdat zij andere maatschappelijke vraagstukken belangrijker vinden of omdat zij het gevoel hebben toch geen invloed te hebben.

Deze laatste reden wordt opvallend vaak door mkb’ers gegeven. Ruim een op de tien ondernemers die niets met duurzaamheid hebben, geloven niet in klimaatverandering.

Aanbevelingen KvK

KVK adviseert ondernemers zich meer te verdiepen in de subsidies en regelingen die voor duurzaam ondernemen beschikbaar zijn. Er zijn mogelijkheden bij de gemeente, bij de provincie, bij het rijk (RVO) en in Europa.

Er zijn onafhankelijke subsidieadviseurs die daarbij kunnen helpen. Verder beveelt KVK bedrijven aan om focus aan te brengen op de duurzame maatregelen, die kunnen bijdragen aan kostenbesparing, behoud van klanten, verbetering concurrentiepositie en imago.

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.