Column

Nieuw: Gedragscode MKB Financiering

In een poging het MKB tegemoet te komen heeft de NVB een code opgesteld.

De Nederlandse Verenging van Banken heeft een gedragscode laten opstellen waarmee ze het MKB tegemoet willen komen. De afgelopen jaren zijn banken en het MKB steeds meer van elkaar vervreemd, omdat het verkrijgen van financiering volgens de laatste onnodig moeilijk was.

Daarom hebben de banken in een gedragscode vastgelegd wat ondernemers die aankloppen voor een lening van hun bank mogen verwachten. De gedragscode geldt voor ondernemers met een jaaromzet tot 5 miljoen euro en treedt in werking op 1 juli 2018.

Inhoud code

“In de dienstverlening van banken nemen kleinzakelijke klanten een bijzondere positie in, die zowel verschilt van de positie van consumenten als van de positie van grotere bedrijven”, schrijft de NVB. Daarom staat in de code precies wat de mag verwachten bij een aanvraag voor een financiering.

Zo moet de bank de klant een indicatie geven van hoe lang het ongeveer gaat duren om de aanvraag te beoordelen. En wijst de bank de aanvraag af, dan moet dat met een duidelijke motivatie. Daarnaast kan de bank op verzoek van de ondernemer ook nog aangeven of er mogelijkheden zijn om toch tot een overeenkomst te komen.

Dat is fijn, want in het verleden waren regels van banken, vooral het bijzonder beheer, vaak erg onduidelijk. Net als het slepende conflict over de rentederivaten in het MKB.

Toch klachten?

Ook klachtenafhandeling staat omschreven in de gedragscode, schrijft de NVB. Als extra gaat de NVB ook een onafhankelijk klachtenloket opzetten, dat gaat bemiddelen als een ondernemer en een bank er niet uitkomen. De Kifid zal dat beheer nemen.

Om de Gedragscode goed te laten aansluiten bij de wensen en behoeftes van de kleinzakelijke klanten, is de NVB bij het opstellen van de Gedragscode in gesprek gegaan met diverse stakeholders, zoals MKBNederland, ONL voor Ondernemers, de Autoriteit Financiële Markten, het ministerie van Financiën en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Wat vindt MKBNederland ervan? Die noemt de gedragscode in eerste instantie “een goede handreiking”.

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.