Column

Vijf redenen waarom u moet investeren in vastgoed

Investeren in vastgoed heeft vast, zeker en goed een aantal voordelen boven andere niet-beursgenoteerde producten.

Voor uw financiële zekerheid is het belangrijk om verschillende inkomstenbronnen te hebben. Investeren in niet-beursgenoteerde producten is daarvoor een goede optie.

Hoewel de laatste tijd de aandacht vooral naar crowdfunding gaat, blijft het oude vertrouwde vastgoed ook een goede investering als u eens wat anders wilt dan aandelen of obligaties. Dit zijn vijf redenen waarom investeren in vastgoed vast en zeker een goed idee is.

1. Bescherming tegen inflatie.

Investeren in vastgoed is minder inflatie gevoelig. Historisch gezien heeft vastgoed een veel sterkere correlatie met inflatie dan aandelen of obligaties. Dat betekent dat huuropbrengsten en de waarde van het vastgoed meestijgen met inflatie. Wanneer inflatie aantrekt, zullen de inkomsten uit vastgoed mee stijgen. Daarom wordt het ook wel de ideale inflatie hedge genoemd.

2. Spreiding, spreiding, spreiding.

Net als bij beleggen is ook bij vastgoed het credo: spreiden. Dat verlaagt het risico. Het spreiden van uw vermogen in vastgoed kan een bescherming zijn tegen een daling van de beurs.

3. Optimaal rendement.

Investeringen in vastgoed behalen een vrij hoog rendement doordat ze op twee manieren geld opleveren. Ten eerste de huuropbrengsten, die iedere maand een vast bedrag opleveren dat kan worden gebruikt om de hypotheek te betalen. Of om natuurlijk nieuwe investeringen te doen. Ook brengen huuropbrengsten in het algemeen meer financiële zekerheid dan bijvoorbeeld opbrengsten uit aandelen.

Ten tweede levert de meerwaarde van uw pand rendement op de lange termijn. Vastgoed wordt vaak meer waard in de loop der jaren. Vooral op plaatsen waar vastgoed schaars is, blijft de waarde toenemen omdat de vraag hoger ligt dan het aanbod.

4. Belastingvoordelen.

Vastgoed is fiscaal aantrekkelijk. Niet alleen subsidiëren overheden het eigen bezit van vastgoed, u kunt het ook als aftrekpost gebruiken. Dat verschilt natuurlijk wel per situatie. Als u een woning bezit die niet uw hoofdverblijf is, dan wordt dit pand gekenmerkt als een belegging. Daar kunnen voordelen aan zitten.

5. Investeren in harde activa.

Uw pand, of de grond waarop het staat, zal altijd iets waard blijven. Daarnaast blijven de inkomsten die het pand opbrengt (huur) ook altijd waarde houden voor toekomstige investeerders. Harde activa zullen altijd een zekere waarde blijven houden, wat niet gezegd kan worden van bepaalde aandelen of obligaties.

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

  1. Schulden vastgoedmarkt op recordniveaus
  2. Huizenmarkt koelt verder af. Hier dalen de prijzen het hardst
  3. Gemiddelde huizenprijs sinds augustus met ruim €23.000 gekelderd