Column

Vastgoedbeleggen in 2025

Big data maakt de vastgoedsector transparanter. Over tien jaar staat elk stuk grond online en worden makelaars online beoordeeld.

De vastgoedmarkt staat niet stil en het is slim om rekening te houden met de huidige ontwikkelingen die de wereld van onroerend goed zullen veranderen tegen 2025.

Een blik in de glazen bol laat zien dat vooral de opkomst van big data van invloed is op vastgoedbeleggen. Er zullen meer datatools komen die de vastgoedsector veranderen, transparanter maken vooral. Transparantie staat zowel bij beleggers als de sector nog steeds hoog op de agenda en er zal continu worden gekeken naar de mogelijkheden om meer openheid te creëren op de vastgoedmarkt.

Nog geen twee jaar geleden gingen vertegenwoordigers van de Nederlandse vastgoedsector akkoord met meer helderheid over de waarde van vastgoedbeleggingen. Het kwam tot een gedragscode voor taxateurs en tot een centraal register voor de vastgoedsector.

Elk stuk grond online

Dat is nog maar het begin. Op de Amerikaanse vastgoedwebsite Inman wordt een poging gedaan de toekomst van vastgoedbeleggen te voorspellen. De conclusie: informatie over vastgoed wordt makkelijker en centraler vindbaar. In tien jaar tijd kan elk stuk grond of vastgoedobject centraal online staan.

“Een gestandaardiseerd proces zorgt ervoor dat iedereen bij dezelfde data kan en dat alle veranderingen in de status van vastgoedobjecten direct worden doorgevoerd.”

In Nederland kunt u denken aan een verdere ontwikkeling van het Kadaster of de database van Stichting Vastgoeddata, die niet openbaar is. Vastgoedwaarderingen worden accurater en kunnen zelfs dagelijks veranderen. Factoren als vraag en aanbod en ontwikkelingen in de markt hebben direct merkbaar impact op de waarde van het vastgoed.

Ervaringen uitwisselen

Deze vorm van informatievoorziening kan er mogelijk voor zorgen dat nieuwe projecten gemakkelijker van de grond komen. De kosten voor een project zullen inzichtelijker zijn, waardoor er meer duidelijkheid is over de werkelijke risico’s om een project te ontwikkelen.

Volgens Inman komt er ook een behoefte om spelers in de vastgoedmarkt te beoordelen. Denk aan projectontwikkelaars, beheerders, aannemers, vastgoedaanbieders, waarvan beoordelingen en trackrecords op websites worden bijgehouden. Een Amerikaans voorbeeld hiervan is Rank My Agent, waarop ervaringen met makelaars worden uitgewisseld.

Kortom; big data zal zorgen voor meer openheid in vastgoedgegevens. In Nederland komen er al nieuwe initiatieven van de grond. Denk aan OfficeRank, dat (tegen betaling) toegang geeft tot diverse datatools. Onder meer leegstandscijfers, waarderingen, kadastrale gegevens en transacties zijn in te zien.

Zo tonen cijfers van OfficeRank bijvoorbeeld aan dat 17 miljoen m2 (zo’n 30%) van het kantooroppervlak in Nederland overbodig is.

Niet iedereen is blij

Voor investeerders is meer informatie een geschenk uit de hemel, maar niet elke vastgoedpartij zal blij zijn met deze nieuwe vorm van transparantie. Het kan immers gaan om (beurs-)gevoelige gegevens over vastgoedportefeuilles.

“Dit is natuurlijk schrikken voor de traditionele vastgoedjongens die naar buiten toe alleen maar successen willen uitstralen. En kennelijk zelf niet goed zorgen voor afleggen van rekenschap en verantwoording van hun transacties, zeker niet wanneer het wat minder gaat,” aldus vastgoedadviseur Paula Smits

De AFM constateerde een jaar geleden dat de vastgoedsector, ondanks stappen in de goede richting, nog te gesloten is. Prijsvorming is niet altijd goed te begrijpen, de transactiehistorie is moeilijk te traceren en er zou nog een ons-kent-ons-cultuur heersen.

Door de opkomst van een datagedreven samenleving, kan het tegen 2025 makkelijker worden om op de vastgoedmarkt kennis gedreven zaken te doen. Initiatieven als OfficeRank zijn hier een voorbode van.

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.

Lees meer

  1. Schulden vastgoedmarkt op recordniveaus
  2. Huizenmarkt koelt verder af. Hier dalen de prijzen het hardst