Column

AFM-boete voor Homburg-optreden

Richard Homburg kondigde bij Harry Mens goed nieuws aan dat nooit kwam. Resultaat: 96.000 euro boete van de AFM.

Toezichthouder AFM heeft eind vorig jaar Richard Homburg (foto) een bestuurlijke boete van €96.000 opgelegd wegens marktmanipulatie. Naar het oordeel van de AFM heeft Homburg in het televisieprogramma RTL Business Class informatie verspreid waarvan een onjuist en misleidend signaal uitging met betrekking tot de koers van het aandeel Homburg Invest Inc.

Volgens de AFM heeft Homburg daarmee het verbod op marktmanipulatie overtreden. De overtreding zelf stamt overigens al uit 2009. Richard Homburg werd op 6 juni van dat jaar geïnterviewd door Harry Mens voor het programma RTL Business Class, dat een dag later is uitgezonden. Homburg was op dat moment bestuurder en grootaandeelhouder van het beursgenoteerde bedrijf Homburg Invest.

In het interview heeft Homburg gesuggereerd dat er op 12 juni 2009, voorafgaand aan de jaarvergadering van Homburg Invest, een persbericht met positief nieuws zou worden uitgebracht, terwijl hij redelijkerwijs moest vermoeden dat de informatie uit dit persbericht door beleggers negatief zou worden ontvangen, omdat het onder meer de mededeling zou bevatten dat het dividend in 2009 werd gepasseerd.

De dagen na de uitzending steeg de koers van het aandeel Homburg Invest met uiteindelijk ruim 38%, om na het verschijnen van het persbericht weer te dalen tot een niveau dat lager lag dan vóór de uitzending. In deze periode is geen ander relevant nieuws over Homburg Invest gepubliceerd. Met ingang van 22 maart 2011 is Homburg teruggetreden als bestuurder van Homburg Invest.

Bron: Vastgoedjournaal. Klik hier voor meer vastgoednieuws.