Column

Tien manieren van overheidsfinanciering

Heeft u een startup of scaleup? Ook bij de overheid kunt u terecht voor financiering, schrijft de KvK.

Voor financiering van een start-up wordt vaak als eerst naar alternatieve financieringen gekeken als crowdfunding, business angels en meer. Daarna naar de bank, al is dat vaak lastig. Maar ook de overheid kan bijspringen, schrijft de Kamer van Koophandel

De KvK somt zelfs tien manieren op waarbij de overheid start-ups en scale-ups aan financiering kan helpen. De ondersteuning van startende bedrijven is dan ook een van de speerpunten van het regeerakkoord. 

Tien regelingen

Bent u benieuwd geworden of er wat tussen zit voor u? Dit zijn de tien regelingen voor start-ups én scale-ups. 

1. Vroege fase financiering
Vroege fase regeling biedt cofinanciering voor de stap van idee tot de start van productontwikkeling. In deze fase gaat het om het creëren en verifiëren van commerciële concepten, het identificeren van de geschikte markt en het ontwikkelen van de juiste licenties (intellectueel eigendom).

2. WBSO
De financiële lasten van research en development (R&D) kun je verlagen via de WBSO. WBSO staat voor Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk. De regeling verlaagt loonkosten van je R&D-medewerker of levert je als ondernemer zelf extra aftrek op. Ook kosten voor prototypes of onderzoeksapparatuur kunnen eronder vallen (ook voor scaleups).

3. Innovatiekrediet
Het innovatiekrediet  is bedoeld voor de fase van ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten. Je bent druk bezig om iets werkend te krijgen, maar er is nog geen omzet. Het gaat om innovatieve ideeën op technisch of klinisch gebied (ook voor scaleups).

4. Seed business angels
Seed business angel fondsen zijn voor technostarters. Een fonds kan financiering verschaffen in de vorm van aandelen, eventueel aangevuld met een achtergestelde lening en converteerbare leningen. Naast financiering krijg je met business angels ook ervaren, ondernemende investeerders als klankbord. Een Seed business angel fonds kan minimaal 50.000 euro en maximaal 500.000 euro investeren per technostarter. Meer geld nodig? Dan is de Seed Capital-regeling interessant.

5. Seed capital
De Seed capital-regeling richt zich vooral op technostarters en creatieve starters. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verstrekt kapitaal aan investeringsfondsen, die met risicokapitaal investeren in innovatieve ondernemers op technologisch en creatief gebied.

6. BMKB, Borgstelling MKB Kredieten
Bij de BMKB regeling staat de overheid borg voor bedrijfsfinanciering. Banken en andere financiers geven eerder een lening als de overheid voor een deel garant staat. De borgstelling geeft hen meer zekerheid, als er bijvoorbeeld onvoldoende gebouwen of machines aanwezig zijn. Startende en technologisch innoverende bedrijven kunnen rekenen op extra gunstige voorwaarden.

7. Groeifaciliteit (scale-up regeling)
De Groeifaciliteit helpt bedrijven bij het aantrekken van risicodragend vermogen. Dit gebeurt door garanties te verstrekken op achtergestelde leningen van banken en op aandelen van participatiemaatschappijen. De financier krijgt met de Groeifaciliteit 50% garantie op het risicodragend vermogen dat hij verstrekt. Bij verlies vergoedt de overheid 50% van dat verlies. Dit verlaagt het risico van de financier dus aanzienlijk.

8. Garantie Ondernemersfinanciering (scale-up regeling)
De regeling helpt (middel)grote ondernemingen bij het aantrekken van bankleningen en bankgaranties. De Garantie Ondernemingsfinanciering houdt kredietstromen op gang zodat ondernemers kunnen blijven ondernemen.

9. Dutch Good Growth Fund (scale-up regeling)
Het Dutch Good Growth Fund helpt mkb'ers die zakendoen met ontwikkelingslanden en opkomende markten. Als je de financiering met je bank niet rond krijgt, is er steun met leningen, garanties en participaties met terugbetaalverplichting (deels ook voor startups). Exporteer je kapitaalgoederen naar een of meer van de DGGF-landen? Dan biedt het onderdeel Exporteren een exportkredietverzekering en exportfinanciering.

10. Dutch Trade and Investment Fund
Het fonds helpt Nederlandse mkb'ers die zakendoen met landen die niet op de Dutch Good Growth Fund lijst staan. Het onderdeel Investeren biedt steun in de vorm van leningen, garanties en (indirecte) participaties met terugbetaalverplichting. Exporteer je kapitaalgoederen naar een of meer van de DTIF-landen? Dan biedt het onderdeel Exporteren een exportkredietverzekering en exportfinanciering.

Meer handige tips 

Naast tien manieren van overheidsfinanciering geeft de KvK ook nog een aantal handige tips.

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

  1. Waarom startups van de beurs wegblijven