Fleur van Dalsem werkt ruim vijftien jaar bij IEX en Beursduivel en is sinds haar studietijd actief in het wereldje van de financieel economische journalistiek. Als redacteur werkte zij voor verschillende financieel economische tijdschriften en websites.

Fleur schrijft artikelen, maar werkt nu vooral achter de schermen als coördinator van IEX Expert.

Column

Fire sale Centaurus?

Obligatiehouders van Centaurusfonds IV hebben een voorstel tot verkoop gekregen en vergaderen daar vandaag over. Een fire sale?

Vandaag komt er mogelijk enige opheldering in de zaak Centaurus Investments. Dan zijn obligatiehouders van Centaurus CRF IV, het vierde mixvastgoedfonds van Centaurus Investments uitgenodigd om te stemmen over een voorstel over de af/verkoop van de obligaties. Net hoe u het noemen wilt.

Er is 275.000 euro beschikbaar voor alle obligatiehouders van dit vierde fonds en dat is net iets minder dan 640 euro per obligatie van 5000 euro, aldus een anonieme obligatiehouder. Dat betekent wel dat beleggers af moeten zien van hun tweede hypohotheekrecht, zoals verkregen bij de start van het fonds. 

Volgens W. Pieterson van de stichting obligatiehouders Centaurus (IV), is er een koper voor de Duitse vennootschappen, het woningenbestand. Die zou het vastgoed van meerdere obligatiefondsen van Centaurus willen hebben in een deal. Ook obligatiehouders van andere Centaurusfondsen, behalve het tweede fonds, hebben een voorstel gekregen. Het bod van de koper, van wie de naam door Centaurus niet bekend gemaakt is, is geldig tot 15 mei.

De fondsen van Centaurus zitten al een paar jaar in de problemen. Het opkopen, opknappen en doorverhuren van distressed vastgoed ging niet zoals verwacht. Sinds juni 2011 hebben beleggers, ook die van de overige Centaurusfondsen, geen rentebetalingen op hun obligaties meer gekregen.

Weinig keus

En nu kunnen obligatiehouders dus stemmen voor een verkoop. Volgens Centaurus, in een nieuwsbrief over het vierde vastgoedfonds, hebben beleggers niet zoveel keus dan in te stemmen met de verkoop.

"Verkoop van de fondsen wordt ernstig bemoeilijkt doordat de financierende banken de leningen hebben opgezegd en uiterlijk medio mei aflossing eisen. Omdat de rente en aflossingen van de lopende financieringen niet kunnen worden voldaan uit de huidige huur, is een herfinanciering niet mogelijk. De banken zijn daartoe niet bereid. Onder de huidige tijdsdruk, kan een aflossing van de banken alleen worden gedaan met eigen kapitaal. Dat betekent dat een eventuele koper van de fondsen ten minste het openstaande bedrag aan leningen van de banken die voor een acute dreiging van een faillissement zorgen dient af te lossen."

"In het licht van de huidige stand van zaken en de tijdsdruk onder dreiging van de openbare executie van het vastgoed, menen wij dat het huidige integrale bod op de aandelen van de fondsen de enige nog haalbare oplossing is om een faillissement en openbare executie af te wenden. Bij een eventueel faillissement en openbare executie, zal de aflossing aan de obligatie nihil bedragen."

We zijn erg benieuwd wie of welke onderneming het Duitse vastgoed wil kopen en bijvoorbeeld wat de waarde is van de panden (de laatste vastgoedtaxaties zijn van jaren geleden, het begin van de crisis) die nu in de uitverkoop moeten. Zo kunnen beleggers een betere inschatting maken van het bod. Tot nu toe geen gehoor bij Centaurus.

AFM onderzoek?

En heeft Centaurus ooit gereageerd op de last onder dwangsom van de AFM. Dit schreven wij zelf op 15 februari 2012: “De AFM heeft recent een last onder dwangsom opgelegd aan Centaurus Investments uit Willemstad (Noord-Brabant), omdat het bedrijf niet voldoet aan informatieverzoeken van de toezichthouder. Centaurus is sinds 30 juni 2011 niet in staat om de rente op de obligaties van het vastgoedfonds Centaurus Residential Fund IV uit te keren aan de obligatiehouders. Centaurus heeft de AFM laten weten ook voor de overige fondsen niet aan de renteverplichtingen van de obligaties te kunnen voldoen..."

Heeft Centaurus sindsdien informatie aan de AFM gegeven? “In het ideale geval hebben partijen aan die last, het beantwoorden van onze vragen, voldaan," aldus woordvoerder Martijn Pols. De AFM geeft echter nooit commentaar op onderzoeken dus of Centaurus de AFM de gewenste extra info heeft gegeven of anders de dwangsom heeft betaald wil hij niet zeggen. Wel dat ze niet zomaar zo'n dwangsom opleggen en dat een fonds daarmee wel op hun radar staat.

Dit vierde Centaurus obligatiefonds staat overigens niet onder toezicht van de AFM vanwege het feit dat zij destijds minder dan 2,5 miljoen euro aan obligaties aanboden. Daarmee vallen zij buiten het toezichtskader van de Wft (Wet financieel toezicht).

Fleur van Dalsem is redacteur bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

  1. Schulden vastgoedmarkt op recordniveaus
  2. Huizenmarkt koelt verder af. Hier dalen de prijzen het hardst
  3. Gemiddelde huizenprijs sinds augustus met ruim €23.000 gekelderd