Vastgoedmarkt bericht over trends en ontwikkelingen in de vastgoedsector. Betrouwbaar, actueel, diepgravend, eigenzinnig, prikkelend en compleet. Daarnaast is er op de website informatie over aanbod en transacties, whitepapers en een pagina met beurskoersen en vastgoedtools te vinden.
Nieuws

Aandacht woningmarkt in miljoenennota

Op de huurmarkt komt er meer ruimte voor alternatieve partijen, waardoor woningzoekenden meer keuze krijgen.

Nederland beleeft een economisch zware tijd, al is de welvaart vergeleken met andere landen nog steeds hoog. De crisis heeft de economie en de overheidsfinanciën geraakt, zoals hoogwater de dijken aantast, schrijft het kabinet in de miljoenennota 2013 die gisteren werd gepresenteerd

De schatkist komt volgend jaar 17 miljard euro tekort, oftewel 2,7 procent. Daarmee is het tekort gehalveerd in vergelijking met 2009. Maar dat betekent volgens het kabinet zeker niet dat er achterovergeleund kan worden. ‘De overheidsschuld bedraagt begin 2013 per Nederlander ruim 25.000 euro. En het totaalbedrag van meer dan 430 miljard euro loopt volgend jaar elke dag nog verder op met bijna 40 miljoen euro.'

Het ministerie van Binnenlandse Zaken moet vooral zien dat ze de woningmarkt weer een beetje op orde krijgt. Op de huurmarkt komt er naast de corporaties in elk geval meer ruimte voor alternatieve partijen, waardoor woningzoekenden meer keuze krijgen.

Ook wordt er vanaf 2013 begonnen met het afbouwen van leenbedragen voor huizen hoger dan de koopwaarde. Die bedragen moeten in 2018 gelijk komen te liggen. Dan mag je dus niet meer lenen dan een huis waard is. Om starters tegemoet te komen en de tijd te geven om vermogen op te bouwen, gebeurt deze afbouw in stappen waardoor in 2018 de gelijkschakeling wordt bereikt.

Vanaf 1 juli 2013 geldt een maximale huurverhoging van 1 procent boven de inflatie voor huishoudens met een inkomen tussen de 33.000 en 43.000 euro. Voor huishoudens met een inkomen boven de 43.000 euro per jaar geldt dat de verhuurder nog eens maximaal 5 procent kan verhogen. Maar verhuurders moeten ook een nieuwe belasting gaan betalen. Het toezicht op de woningcorporaties wordt verbeterd dankzij een nieuwe wet.

De renteaftrek voor aflossingsvrije hypotheken verdwijnt. De compactere en effectievere rijksdienst is een ander streven. Het Rijk gaat verder met het Uitvoeringsprogramma Compacte rijksdienst. Met het ministerie van Financiën werkt het aan de oprichting van het Rijksvastgoedbedrijf voor een fusie van Rijksgebouwendienst en het Rijks Vastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf.

Bron: Vastgoedmarkt. Klik hier voor meer vastgoednieuws.

Lees meer

  1. Huizenmarkt koelt verder af. Hier dalen de prijzen het hardst
  2. Gemiddelde huizenprijs sinds augustus met ruim €23.000 gekelderd
  3. Huizenprijzen nog verder gedaald in oktober