Vastgoedmarkt bericht over trends en ontwikkelingen in de vastgoedsector. Betrouwbaar, actueel, diepgravend, eigenzinnig, prikkelend en compleet. Daarnaast is er op de website informatie over aanbod en transacties, whitepapers en een pagina met beurskoersen en vastgoedtools te vinden.
Nieuws

Meer woningen in lege kantoren

Het ombouwen van kantoren tot woonruimte wint aan populariteit. Vanaf 2014 zijn landelijk 3650 aanvragen ingediend.

Het ombouwen van kantoren tot woonruimte wint aan populariteit. Vanaf 2014 zijn landelijk 3650 aanvragen ingediend om kantoorpanden te verbouwen tot woonruimte. Daarvan zijn er inmiddels 650 gerealiseerd.

Dat blijkt uit de Tweede Rapportage van het Expertteam Eigenbouw, schrijft Cobouw. Koplopers bij het transformeren zijn Den Haag en Amsterdam. Daar bedraagt het aandeel van transformatie inmiddels een derde van de totale woningproductie. Minister Blok (wonen) is optimistisch over de verdere mogelijkheden van transformatie. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij dat het aandeel van transformatie in de woningproductie verder zal toenemen. Hij verwacht dat de komende jaren alleen al in de Noordvleugel 16.000 woningen kunnen worden gerealiseerd door transformatie.

Blok wijst op de groeiende leegstand van vastgoed voor onderwijs- en zorginstellingen. “Veel van deze panden lenen zich – alleen al door hun locatie in woonwijken – voor ombouw tot tijdelijke woonruimte.” Om het transformatieproces in goede banen te leiden, zijn nieuwe werkmethoden nodig, vindt Blok. Als voorbeeld noemt hij collectief particulier opdrachtgeverschap bij het ombouwen van utiliteitsgebouwen.

Korting voor ombouwen

Aanpassingen in wet en regelgeving die transformatie gemakkelijker en meer rendabel maken, zijn debet aan de groei van het ombouwen van kantoren naar woningen. Het gaat om onder meer wijzigingen van het Bouwbesluit en invoering van de Regeling Vermindering Verhuurdersheffing. Door de regeling wordt investeren in huurwoningen aantrekkelijker. Dat is interessant voor woningcorporaties, vindt Margaret Zeeman, directeur van corporatie Jutphaas Wonen in Nieuwegein en ambassadeur van het Expertteam Transformatie.

"Je krijgt 10.000 euro korting per sociale huurwoning die je realiseert in leegstaand vastgoed zoals kantoren, en zorg- en maatschappelijke complexen," zo laat ze weten. Zeeman spreekt uit ervaring. Vanuit Jutphaas Wonen was ze betrokken bij het ombouwen van verschillende kantoren tot woningen.

Naast transformatie zit ook particulier opdrachtgeverschap in de lift. Uit het schrijven van minister Blok blijkt dat het aandeel van particuliere opdrachtgevers in de woningbouw stijgt. De toename concentreert zich op grote steden. Net als bij transformatie zijn Amsterdam en Den Haag koplopers. Zo groeide het aandeel eigenbouw tussen 2009 en 2014 in Amsterdam van 5 tot 11% en in Den Haag van 1 tot 17%.

Volgens Marnix Norder, voormalig wethouder in Den Haag en inmiddels ambassadeur van het Expertteam Eigenbouw, zijn er veel kansen om transformatie en particulier opdrachtgeverschap te combineren. Bijvoorbeeld door leegstaande gebouwen als kluswoning te verkopen aan particulieren.

Bron: Vastgoedmarkt. Klik hier voor meer vastgoednieuws.

Lees meer

  1. Schulden vastgoedmarkt op recordniveaus
  2. Huizenmarkt koelt verder af. Hier dalen de prijzen het hardst