Nieuws

Mkb zoekt volgend jaar weer financiering

De financieringsbehoefte van het mkb zal naar verwachting flink toenemen.

De financieringsbehoefte van het mkb zal naar verwachting flink toenemen. ABN Amro en GfK voorspellen in de MKB-Financieringsbarometer dat volgend jaar 8% van alle middelgrote ondernemers aanklopt voor financiering.

De gemiddelde omvang van de financiering die het mkb hoopt af te sluiten is met 320.000 euro groter dan de financieringsbehoefte in de afgelopen twaalf maanden. Deze bedroeg toen gemiddeld 200.000 euro.

28% van de ondernemers heeft behoefte aan financiering om uit te breiden. Afgelopen jaar was dit 18%. 22% wil een lening afsluiten voor herfinanciering, tegenover 11% afgelopen jaar. Daarbij kiezen de ondernemers het liefst voor klassieke financieringsvormen als een bancaire lening of een rekening-courant krediet. Alternatieven als kredietunies of crowdfunding laten zij volgens ABN Amro wegens te weinig kennis erover, vaker links liggen.

Ruim vier op de tien MKB-ondernemers hebben in 2014 al een omzetgroei gerealiseerd en nagenoeg hetzelfde aantal verwacht dat hun omzet ook in volgend jaar zal groeien.

 

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.