Nieuws

Update Homburg Invest

Homburg Invest heeft een update gegeven over het herstructureringsproces en de plannen voor de toekomst.

Homburg Invest heeft een update gegeven over het herstructureringsproces van de Onderneming in het kader van de Canadese Companies’ Creditors Arrangement Act (CCAA), inclusief het verwachte tijdspad voor de implementatie van het plan.

Wat zijn de belangrijkste punten:

 • Verlening bescherming
  "HI liet weten dat het Superior Court van Québec (afdeling Handelszaken) krachtens de CCAA een verlenging heeft bevolen van de op 9 september 2011 aan Homburg Invest en enkele van haar dochterondernemingen toegekende CCAA-bescherming. De verlenging loopt tot 2 december 2013."
 • Voldoen aan toezichtseisen: nog niet alle voorwaarden ok
  "Zoals in het "Third Joint Amended and Restated Plan of Compromise and Reorganization" en het "Amended and Restated Plan of Compromise and Reorganization" van Homco Realty Fund (61) Limited Partnership- en verscheidene andere voor stakeholders beschikbare documenten staat, is implementatie van de plannen aan voorwaarden onderhevig. Hieronder vallen zonder beperking: het treffen van bevredigende regelingen met de hypotheekverstrekkers van de Core Business Assets (); goedkeuring van toezichthouders; de uitgifte van een vergunning door de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten; en bepaalde fiatteringen van zowel de Nederlandse als de Canadese belastingdiensten. De onderneming heeft aan een aantal van deze voorwaarden voldaan en doet haar uiterste best ook aan de resterende te voldoen."
 • Belastingplannen ok
  De Canadese belastingdienst heeft de gevraagde advance tax ruling met betrekking tot de plannen op 25 september 2013 toegekend.
 • Vergunningaanvraag AFM aangepast
  Homburg Invest en Geneba Properties hebben een eerste aanvraag voor een vergunning als vastgoedbeleggingsinstelling voor Geneba opgesteld en deze op 12 juli 2013 bij de AFM ingediend. Tijdens de behandeling van deze eerste aanvraag door de AFM is op 22 juli 2013 de Europese Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Homburg Invest en Geneba dienden hierdoor bepaalde documenten die al bij de AFM waren ingediend aan te passen en aanvullende documenten in te dienen. Alle aangepaste en aanvullende documenten zijn inmiddels ingediend. Homburg Invest en Geneba hebben, samen met Samson Bélair/Deloitte & Touche. in haar hoedanigheid als gerechtelijke monitor , regelmatig contact met de AFM. Belangrijke stakeholders, waaronder Stichting Homburg Bonds, hebben daarbij regelmatig updates over de voortgang ontvangen. De onderneming en de monitor verwachten dat de AFM-vergunning mogelijk eind oktober 2013 kan worden verleend.
 • Nu op NPEX
  Op 25 september 2013 verleende de Nederlandsche Participatie Exchange (NPEX) goedkeuring aan de handel van certificaten van Geneba op NPEX na implementatie van de plannen.
 • Gesprekken met hypotheekverstrekkers
  Homburg Invest, de monitor en hun adviseurs voeren gesprekken met de hypotheekverstrekkers van de Core Business Assets om de laatste hand te leggen aan alle voor de implementatie van de plannen vereiste regelingen en toestemmingen, en hebben met de relevante partijen onderhandeld over de voorwaarden van de afsluitingsdocumenten. Homburg Invest verwacht dat dit proces binnen een paar weken kan worden afgerond.
 • Doorverkopen aandelen?
  Tegelijkertijd heeft Geneba ook aanvragen ingediend bij de Canadese toezichthouders op de effectenmarkt voor het beëindigen van haar status als reporting issuer in Canada en voor een daarmee samenhangende vrijstelling met betrekking tot het doorverkopen van aandelen van Geneba door Canadese ingezetenen. Over deze aanvragen zijn nog geen beslissingen genomen.
De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.