Vastgoedmarkt bericht over trends en ontwikkelingen in de vastgoedsector. Betrouwbaar, actueel, diepgravend, eigenzinnig, prikkelend en compleet. Daarnaast is er op de website informatie over aanbod en transacties, whitepapers en een pagina met beurskoersen en vastgoedtools te vinden.
Column

Meer vraag naar bedrijfsruimte door e-commerce

Het opnamevolume van bedrijfsruimte is in 2015 met 18% gestegen ten opzichte van 2014, vooral dankzij groei e-commerce.

Het opnamevolume van bedrijfsruimte is in 2015 met 18% gestegen ten opzichte van 2014. Dit blijkt uit de tiende editie van het rapport Sprekende Cijfers Bedrijfsruimtemarkten van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars.

De stijging wordt voornamelijk verklaard door een hoog aantal opnames in de logistieke sector en door uitbreidingen van bestaande ondernemingen. Mede door de relatief hoge effectieve opname is het aanbod gedaald met 13%. 

Over geheel 2015 is in de 24 geanalyseerde regio’s in totaal 2.271.800 vierkante meter bedrijfsruimte opgenomen. Wat een groei van 18% ten opzichte van vorig jaar is en het tweede achtereenvolgende jaar waar sprake is van een toename in het opnamevolume.

Groei door e-commerce

Opvallend is dat de opnamestijging juist wordt gerealiseerd buiten de vier grote steden. In de vier grote steden is slechts sprake van een stijging van 5%, terwijl in de twintig andere regio’s het opnamevolume groeide met 32%. De toenemende vraag naar distributiecentra voor e-commerce, veroorzaakt door stijgende binnen- en buitenlandse consumentenbestedingen, is een belangrijke oorzaak van de groei van opnames buiten de vier grote steden.

Hierbij is een onderliggende verschuiving zichtbaar van bestedingen in fysieke winkels naar een groter aandeel verkopen via het internet. Deze verschuiving heeft niet alleen invloed op de Nederlandse winkelmarkt, maar zorgt ook voor een andere afweging van de vestigingsplaatskeuze van een distributiecentrum.

Naast de toenemende vraag naar distributiecentra zijn bedrijven weer eerder geneigd extra ruimte aan te huren of op de eigen locatie uit te breiden door middel van nieuwbouw. 

Moderne ruimtes

Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat niet alleen meer transacties worden gerealiseerd, maar ook dat ze additionele vraag uitoefenen op de bedrijfsruimtemarkt. Dit verklaart ook waarom het beschikbare aanbod bedrijfsruimte afgelopen jaar is teruggelopen. In 2015 is het beschikbare aanbod met 13% gedaald naar 5.056.500 vierkante meter. Deze daling wordt voor een belangrijk deel verklaard door het hogere effectieve opnamevolume. Daarnaast zijn ook enkele bedrijfsruimtes van de markt gehaald voor herontwikkeling.

De verwachtingen omtrent de economische groei, consumptie van huishoudens en de groei van relevante wereldhandelsvolume leiden tot positieve vooruitzichten voor de bedrijfsruimtemarkt. Deze groeicijfers vormen de voedingsbodem voor bedrijven om te investeren in uitbreidingen, wat reeds blijkt uit de vergunningscijfers van hallen en loodsen.

Wel zijn er twee belangrijke aandachtspunten te benoemen op de bedrijfsruimtemarkt. Zo is zichtbaar dat de dynamiek op de markt zich vooral afspeelt bij meer hoogwaardige en moderne bedrijfsruimtes, terwijl bij tenminste 20% van het aanbod helemaal geen dynamiek is en sprake is van structureel aanbod. Dit betreft vaker bedrijfsruimtes waarvan de verhouding tussen bedrijfsruimte en kantoorruimte niet optimaal is ten opzichte van de vraag. Deze discrepantie tussen de kwalitatieve vraag en aanbod is vergelijkbaar met andere vastgoedmarkten zoals op de kantorenmarkt.

Bron: Vastgoedmarkt. Klik hier voor meer vastgoednieuws.

Lees meer

  1. Schulden vastgoedmarkt op recordniveaus