Marian Hogeslag is directeur van DoubleDividend Management, een beheerder van beleggingsinstellingen en aanbieder van verantwoord vermogensbeheer. Met haar activiteiten wil DoubleDividend Management een brug slaan tussen financieel en maatschappelijk rendement. Marian Hogeslag is portefeuillemanager van het vastgoedaandelenfonds. In 2004 is Marian ActivInvestor gestart, dat in 2014 is gefuseerd met DoubleDividend, daarvoor werkte zij als zakenbankier voor diverse banken.

Column

Het effect van trends op uw portefeuille

Kies twee trends uit bij ondernemingen waarin u belegt en werk de gevolgen die deze trends mogelijk hebben uit. Verrassend.

Deze week heb ik een leuke middag bij een grootbank doorgebracht. U weet wel, één van de vele uitnodigingen om te komen luisteren naar een paar sprekers met wat vertier. Meestal vallen dit soort middagen tegen en vaak besluit ik daarom op het laatste moment toch niet te gaan of stiekem ertussenuit te knijpen.

Nu was ik blij om de maandagmiddag te hebben opgeofferd. Van deze middag heb ik energie en inspiratie gekregen. Een middag die maakt dat je met heimwee terugdenkt aan de collegebanken. Het thema was 'maatschappelijke trends & ontwikkelingen'. Klinkt leuk maar ook afgezaagd.

Maar eerlijk is eerlijk, meerdere sprekers hebben mij aan het denken gezet of informatie gegeven waar ik iets mee kan. En natuurlijk is de vraag: hebben deze maatschappelijke trends & ontwikkelingen gevolgen voor de vastgoedmarkt of, in ruimere zin, de beleggingsmarkt?

Ecologisering

Als belangrijkste trends in de financiële wereld werd door de CEO van een grootbank genoemd: verdergaande digitalisering, transparantie en langetermijnrelaties (als onderdeel van duurzaamheid) en humanisering. Feminisering werd gemist als trend, maar is wel een trend. U weet wel: meer vrouwen aan de top, of laten we beginnen bij 'aan het werk'.

En als gevolg daarvan natuurlijk een toenemende invloed van de 'softe, emotionele' kant in het maatschappelijk leven. Dit blijft inderdaad moeilijk in de financiële sector! Een trendwatcher, een expert in het herkennen en definiëren van trends, noemde een tiental trends.

Naast de bovengenoemde trends (inclusief feminisering!) waren dit dematerialisering, socialisering, regionalisering, conservering (het verlangen naar het verleden), vergrijzing en risicobeheersing. Duurzaamheid heette nu ecologisering.

Hoog abstractieniveau

Vervolgens werd door deze trendexpert uitgelegd dat je daarnaast drie trendniveaus hebt: 

  1. Maatschappelijk trends, duren tien tot 30 jaar, wat staat ons te wachten?
  2. Consumententrends, duren vijf tot tien jaar, waar willen we naartoe?
  3. Markttrends, duren nul tot vijf jaar, wat willen we bereiken?. Neem bijvoorbeeld de trend dematerialisering.

De maatschappelijke trend is 'van kwantiteit naar kwaliteit'. De consumententrend is 'Anders denken en doen' (de frisse blik van dwarse denkers en doeners) en de markttrend is 'Onderwijs in de diepte' (onderwijs moet onze persoonlijkheid vormen). Ik weet het, het heeft allemaal op een bepaalde manier een hoog abstractieniveau.

De vraag is dan ook wat je als onderneming nu met dit alles kunt. Het antwoord was dat je slechts die trends er moet uitpikken die relevant zijn voor je eigen organisatie. Focus op een paar trends. Ik vind het best prikkelend om te kijken wat voor onze organisatie relevante trends zijn en dit ook nog eens te vertalen naar de gevolgen in de tijd gezien.

Toekomstbestendige onderneming

Om als onderneming succesvol te zijn werd gezegd dat je uitsluitend dingen moet doen waar je goed in bent. Maar ook realistisch zijn en focus hebben. Als voorbeeld werd aangehaald: wij zijn een sterke consumentenbank in Nederland. In Azië groeit de consumentmarkt hard. Zouden we daar dan ook heen moeten?

Dit deed mij denken aan een discussie die ik jaren geleden voerde met een CEO van een vastgoedonderneming. De reden om ver van zijn bed in panden te beleggen was omdat dit bedrijf een sterke positie in grote winkelstraten, de zogenoemde 'high streets', wilde hebben.

Ik waardeerde die focus zeer maar het ging mij te ver om dan in elk land met grote winkelstraten panden aan te kopen. Dan heb je geen geografische beperking meer en verlies je ook focus.

Eén van de sprekers merkte op dat de wereld steeds complexer wordt. Vooral wendbaarheid en doorzettingsvermogen binnen een organisatie zijn van belang om vooruitgang te boeken. Anekdotisch werden 35 redenen genoemd om de vooruitgang te blokkeren.

Bijvoorbeeld: te klein, al een keer geprobeerd en het aloude 'kun je garanderen dat dit werkt'. Herkent u iets? Deze spreker was ook een groot fan van mislukkingen en daar lering uit te trekken.

Hij attendeerde het publiek op de website Instituut voor Briljante Mislukkingen. Met als moto: zonder mislukkingen geen vooruitgang. Als klap op de vuurpijl deed de laatste spreker een zeer verhelderend uiteenzetting over de gebeurtenissen in de wereld, het waarom, en hoe hier mee om te gaan in het westen. Kernwoord hierbij was aanpassingsvermogen.

Kies twee trends

U zult zeggen: wat is nieuw? Allemaal algemeenheden. Daar heeft u een punt. Het is altijd moeilijker op papier iets enthousiast over te dragen dan persoonlijk (socialisering …), maar ik zou u toch willen vragen om voor uw onderneming of ondernemingen waarin u belegt eens twee trends uit te kiezen en de gevolgen die u denkt dat deze trends hebben in de tijd uit te werken.

Ik geef mijzelf de opdracht na te denken hoe dit toe te passen in onze eigen onderneming maar ook hoe ondernemingen waarin wij beleggen hiermee omgaan. Gelukkig herken ik een aantal trends in onze (beleggings)filosofie! Duurzaamheid en risicobeheersing.

Marian Hogeslag is directeur van DoubleDividend Management, beheerder van beleggingsinstellingen en aanbieder van verantwoord vermogensbeheer. Het fonds DD Property Fund belegt in beursgenoteerde vastgoedfondsen en stelt zich op als actieve aandeelhouder in die fondsen. Voor ze in de vastgoedwereld actief werd, werkte zij als zakenbankier voor diverse banken.