Nieuws

NBZ waardeert verder af

Scheepvaartbelegger NBZ heeft flink last van slechte marktomstandigheden, maar wil wel investeren in 2013.

Volgens scheepvaartbelegger NBZ stond 2012 stond in het teken van een verder verslechterende markt. "Dit geldt voor alle markten waarin NBZ actief is, maar wel in verschillende mate. Met name de drogeladingmarkt moet het nog steeds ontgelden, de chemicaliën- en vooral de gasmarkt bleken stabieler."

De intrinsieke waarde per participatie is afgelopen jaar verder gedaald naar 27,20 dollar van 37,03 dollar. Dat is -9% als NBZ rekening houdt met uitgekeerde dividend. Dat dividend bedroeg in 2012 70 dollarcent, in 2011 was dit 3,20 dollar.

Wat betreft 2013 zegt NBZ het volgende: "Het verwachte operationele resultaat is positief, evenals de cashflow, doch niet hoog genoeg om tot uitkering van dividend over te gaan. De directie streeft er naar toch weer nieuwe investeringen te kunnen doen die deze situatie zullen doen verbeteren. Doordat op het huidige niveau van inkomsten de kosten van de overhead reeds gedekt worden zal iedere positieve investering immers direct bijdragen aan het resultaat. Voorwaarde voor het doen van nieuwe investeringen is echter het emitteren van nieuwe aandelen. Daartoe dient eerst het beleggerssentiment te verbeteren. En daarvoor is nodig een oplossing voor met name de euro-, banken- en economische crisis."

Het gehele jaarverslag is te lezen via de NBZ-site.

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.