Nieuws

Scheepsmanager Navigia Holding failliet

Navigia Holding B.V. en enkele van haar dochterondernemingen zijn vorige week door de rechter failliet verklaard.

De Rechtbank Groningen heeft op dinsdag 12 februari 2013 op verzoek van de directie het faillissement uitgesproken van Navigia Holding B.V. en enkele van haar dochterondernemingen.

Sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008 staan de resultaten van de zeescheepvaart onder druk. Lagere volumes in de wereldhandel hebben de tarieven onder druk gebracht. Navigia, een Groninger rederij met 32 zeeschepen, heeft zich bij de gewijzigde marktomstandigheden aangepast door de organisatie te herstructureren.

Met hulp van financiers en andere betrokkenen is er een nieuwe structuur voor haar vloot opgezet, die tot doel heeft Navigia weer sterk uit de crisis te laten komen. Enkele schepen waren evenwel zodanig verliesgevend dat een redding niet meer mogelijk is gebleken. Dit lot trof onder meer het ms Friesedijk, dat door de rechtbank op 18 december 2012 in staat van faillissement is verklaard.

Omdat Navigia Holding B.V. garant staat voor schulden van deze deelneming en één van de schuldeisers deze garantie opeist, kan Navigia Holding niet langer aan haar verplichtingen voldoen. Door de tijdige herstructurering blijft de rest van de vloot van Navigia buiten schot en is de werkgelegenheid zeker gesteld.

Of en welke gevolgen dit heeft voor particuliere beleggers kan een woordvoerder van de firma nog niet zeggen. Als daar nieuws over is, komen we daar zo snel mogelijk op terug.

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.