Vastgoedmarkt bericht over trends en ontwikkelingen in de vastgoedsector. Betrouwbaar, actueel, diepgravend, eigenzinnig, prikkelend en compleet. Daarnaast is er op de website informatie over aanbod en transacties, whitepapers en een pagina met beurskoersen en vastgoedtools te vinden.
Nieuws

Taxatierichtlijnen niet consistent toegepast

De internationaal erkende taxatierichtlijnen worden in Nederland nog niet breed en consistent toegepast.

De internationaal erkende taxatierichtlijnen worden in Nederland nog niet breed en consistent toegepast. Taxateurs zijn niet aangesloten bij één algehele brancheorganisatie, maar bij meerdere branchegroepen. Een deel van de taxateurs is zelfs nergens bij aangesloten. Dit komt de professionele uitstraling van de beroepsgroep van taxateurs niet ten goede.

Dat schrijft het Platform Taxateurs en Accountants in het gisteren gepubliceerde rapport Goed gewaardeerd vastgoed. In het rapport komt de werkgroep met 27 aanbevelingen om vastgoed beter te taxeren.

Taxeren in de huidige markomstandigheden is lastig: de crisis zorgt voor minder transparantie, constateert de werkgroep: ‘Door de huidige leegstand en andere gevolgen van de crisis worden objecten niet altijd tegen markthuur verhuurd, maar worden additionele kortingen en incentives verstrekt die de transparantie niet ten goede komen. Omdat het aantal transacties sterk is gedaald, is het bovendien moeilijk goede referenties te vinden.’ De schrijvers spreken in dit verband van een ‘verwachtingskloof’ tussen wat gebruikers (vastgoedeigenaren, beleggers, accountants, banken en toezichthouders) verwachten en wat de taxateur doet.

Die kloof is maar moeilijk te overbruggen en heeft geleid tot kritische uitlatingen van met name de toezichthouders. De aanbevelingen zijn onderverdeeld in de categorieën onafhankelijkheid, educatie, opdracht en bevestigen, werkzaamheden en rapportage en kwaliteit. Over onafhankelijkheid schrijft het platform dat een taxatieopdracht gecombineerd met overige dienstverlening er niet toe mag leiden dat de taxateur ‘in wezen of in schijn financieel afhankelijk is’ van een cliënt.

Ook pleit de werkgroep voor interne roulatie ‘na bijvoorbeeld twee opdrachttermijnen’. ‘Indien bepaalde leden van het taxatieteam voor langere tijd bij een cliënt werken, leidt dat tot een mogelijke bedreiging voor de onafhankelijkheid van de betrokken taxateur.’ Brancheorganisaties moeten een standpunt innemen over het maximaal toegestane declaratiebedrag als percentage van de totale organisatieomzet. In het taxatierapport zou een toelichting moeten komen over de vergoeding van de taxatieopdracht en over de vergoeding van overige dienstverlening bij dezelfde cliënt.

Binnen de permanente educatie moeten de thema’s integriteit en professioneel kritische houding een standaardonderdeel worden. Bij het behalen van een bepaald opleidingsniveau en aansluiting bij een brancheorganisatie zou bovendien een vorm van tuchtrecht moeten bestaan. De werkgroep heeft het rapport nu uitgebracht, zodat de aanbevelingen nog bij de eindejaarstaxaties kunnen worden betrokken. De werkgroep is in februari opgericht door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) met medewerking van VastgoedCert.Het platform bestaat onder anderen uit Ad Buisman, Aart Hordijk, Mark Fidler, Frans van Hoeken en Hans Grönloh. Het rapport is hier te lezen.

Bron: Vastgoedmarkt. Klik hier voor meer vastgoednieuws.