Nieuws

Duurzaam investeren in een windpark

Windpark Krammer geeft een achtergestelde obligatielening uit ter grootte van 10 miljoen euro.

Windpark Krammer geeft een achtergestelde obligatielening uit ter grootte van 10 miljoen euro. De rente op de obligaties bedraagt 6% en kan oplopen tot maximaal 8%. Dat schrijft de duurzame organisatie in een persbericht. 

Het is een initatief van de leden van de energiecoöperaties Zeeuwind en Deltawind en naar eigen zeggen het grootste burgerinitatief van Nederland. Middels de obligatielening is het mogelijk te investeren in de realisatie en exploitatie van het windpark. Inschrijven hiervoor kan vanaf 3 april tot en met 14 mei 2018. 

Obligatielening en inkomsten

Investeren is mogelijk vanaf 500 euro met een maximum van 100.000 euro per persoon. Iedereen in Nederland die 18 jaar of ouder is kan meedoen. Bij de toewijzing van de obligaties krijgen leden van de energiecoöperaties Zeeuwind en Deltawind voorrang, net als inwoners van de gemeenten Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland en Tholen.

Windpark Krammer verkoopt de opgewekte elektriciteit aan Philips, AkzoNobel, DSM en Google. Uit die inkomsten en uit de te ontvangen SDE-subsidie zal de obligatielening worden afgelost. De 34 turbines met een gezamenlijk vermogen van 102 MW worden op en rond de Krammersluizen, het eerste windproject ooit in de kernzone van een primaire waterkering van RWS, gebouwd.

De rente op de obligaties bedraagt 6% en kan oplopen tot maximaal 8% voor een looptijd van ca. 11,5 jaar. Aflossing is jaarlijks. De obligaties worden aangeboden via duurzaaminvesteren.nl

Informatieavond

Op 4 april organiseert Windpark Krammer een informatieavond voor belangstellenden. Meer informatie over de avond en over Windpark Krammer in het algemeen is te vinden via windparkkrammer.nl/obligaties.

 

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.