Nieuws

AFM waarschuwt voor risico’s bij ICO's

Initial Coin Offerings (ICO’s) zijn kwetsbaar voor misleiding, oplichting en manipulatie.

De AFM waarschuwt voor grote risico’s bij Initial Coin Offerings (ICO’s) in een nieuwsbericht. Volgens de financiële waakhond zitten er zoveel risico's aan de uitgifte van digitale tokens dat het consumenten afraadt hierin te investeren. 

Vooral start ups financieren hun groei momenteel met deze soort uitgifte. Maar voglens de AFM zijn ICO's zeer kwetsbaar voor misleiding, oplichting en manipulatie. De huidige hype rondom cryptocurrencies en ICO’s kan investeerders verblinden voor deze risico’s.

De AFM waarschuwde in juni al voor de risico’s bij investeren in cryptocurrencies. Nu volgen dus ICO’s. Als gevolg van deze risico’s lopen investeerders een zeer hoge kans op verlies van hun volledige inleg. Tegen deze achtergrond raadt de AFM op dit moment consumenten af om te investeren in ICO’s.

Geen toezicht

Een van de redenen dat de AFM ICO's zo risicovol vindt, is omdat ICO’s vaak zo gestructureerd zijn dat zij buiten de reikwijdte van het financiële toezicht vallen. De bescherming die financiële toezichtwetgeving biedt voor investeerders is daardoor afwezig. Op enkele uitzonderingen na kan de AFM dus geen toezicht houden op ICO’s.

Maar wat zijn ICO's eigenlijk? ICO’s bieden ondernemingen, veelal startups, de mogelijkheid om financiering op te halen bij het publiek voor de ontwikkeling van diensten. Door middel van gebruik van blockchaintechnologie geeft de aanbieder tijdens een ICO digitale tokens uit. ICO’s zijn inherent grensoverschrijdend: in principe kan iedereen met toegang tot internet en een digitale wallet de tokens kopen.

De aangeboden tokens kunnen soms in euro’s of dollars worden aangekocht maar vaker met cryptocurrencies, zoals Bitcoin of Ethereum. Vaak vormen ze een (vooruitbetaald) recht op de te ontwikkelen dienst, en soms een aandeel in het project of een deel van het verwachte rendement.

Gevaarlijke cocktail

De AFM geeft daarnaast de volgende redenen waarom consumenten niet moeten investeren in ICO's: 

  • ICO’s vormen in het huidige klimaat een ideale voedingsbodem voor oplichters. Het anonieme en grensoverschrijdende karakter van blockchaintechnologie maakt geavanceerde vormen van een traditioneel piramidespel mogelijk, die moeilijk zijn te herkennen.
  • De rendementen worden overschat terwijl de projecten in ICO’s zich nog in een zeer vroege fase van ontwikkeling bevinden en de onderliggende blockchaintechnologie ook nog volop in ontwikkeling is.
  • De meeste particuliere investeerders onderschatten de specialistische kennis en expertise die nodig is om bij dit soort investeringen tot een weloverwogen investeringsbeslissing te kunnen komen. Zonder dergelijke expertise en diepgaande kennis over de blockchaintechnologie zijn zinvolle verdienmodellen niet of nauwelijks te onderscheiden van projecten met weinig of geen toegevoegde waarde.
  • Daarnaast zijn aanbieders van ICO’s vaak niet transparant in hun informatieverstrekking, waardoor het zeer moeilijk is om een inschatting te maken van de waarde, en bonafide ICO’s te onderscheiden van projecten met frauduleuze intenties.
  • In de huidige hype investeren veel mensen met een speculatief doel. Dit draagt bij aan zeer volatiele koersen van de tokens die binnen een ICO worden aangeboden.
  • Veel tokens kennen een beperkte handel waardoor het relatief eenvoudig is om de koers ervan te manipuleren.
  • ICO’s zijn door het anonieme karakter beperkt of geheel niet herleidbaar tot natuurlijke personen. Dit maakt het een ideaal vehikel om crimineel geld wit te wassen.


"In de media verschijnen steeds meer berichten over consumenten die investeren in ICO’s met geld dat bedoeld is voor later, of zelfs met grote sommen geleend geld. In het buitenland zijn al meerdere voorbeelden bekend van frauduleuze ICO’s, en de AFM maakt zich ernstig zorgen over het risico op misleiding van investeerders in Nederland. Wij raden daarom consumenten af om in de huidige omstandigheden te investeren in ICO’s", zegt Merel van Vroonhoven, voorzitter van de AFM.

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

  1. Al uw beleggingen op één plek