Nieuws

Drie op vier mkb’ers onderneemt duurzaam

Uit onderzoek van het ING Economisch Bureau blijkt dat drie op de vier midden- en kleinbedrijven (mkb) duurzaam onderneemt

Drie op de vier bedrijven is op een bepaalde manier duurzaam bezig. Dat blijkt uit onderzoek van het ING Economisch Bureau onder circa 700 mkb-bedrijven. De helft doet aan energiebesparing en een derde aan recycling en afvalreductie.

Duurzame activiteiten binnen het mkb worden vooral ingegeven door financiële redenen en niet zo zeer uit ideologische overwegingen. Duurzaamheid moet in de eerste plaats financieel voordeel voor het bedrijf opleveren. Maatregelen als energiebesparing, recycling en afvalreductie zijn eenvoudig te implementeren en leiden snel tot kostenbesparingen.

Niet rendabel

Andere maatregelen vergen grotere investeringen en meer tijd, zoals het ontwikkelen van duurzame producten of diensten. Redenen voor bedrijven om niet aan duurzaamheid zijn bijvoorbeeld dat het geen prioriteit heeft binnen het bedrijf, dat er nooit over na is gedacht en dat het niet rendabel is.

Vandaar dat deze volgende verdiepingsslag, hoewel hard nodig vanuit het klimaatbeleid, vooralsnog op zich laat wachten in het mkb. Maar de meerderheid van het mkb is goed op weg.

De investeringsagenda laat zien dat bedrijven ook de komende twee jaar vooral van plan zijn te investeren in energiebesparende maatregelen en in het opwekken of gebruik van duurzame energie, zoals zonnepanelen en windenergie. 25-30% van de mkb’ers overweegt dit.

Innovatie voorop

Een sector waar wel meer oog is voor alle facetten van duurzaamheid zijn de innovatieve mkb-bedrijven. Dit heeft niet alleen betrekking op traditionele activiteiten als energiebesparing en duurzame opwekking, maar ook op het gebied van CO2-reductie en natuurherstel.

Er ligt dus een taak voor de overheid om via voorlichting de bewustwording over de kostenvoordelen te vergroten. Een prikkel om wel duurzaam te gaan ondernemen moet volgens de bedrijven vanuit de overheid worden gestimuleerd met belastingvoordelen en/of subsidies.

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.