Nieuws

Kans op tweedeling markt studentenkamers

Op lange termijn dreigt leegstand van studentenkamers op c-lokaties, aldus ING in een rapport.

De vraag naar studentenkamers zal in de toekomst afnemen als gevolg van dalende studentenaantallen en minder uitwonenden. Studenten krijgen daarbij steeds meer voorkeur voor woonruimte met eigen voorzieningen en gelegen in het stadscentrum, bij de campus of daar tussenin.

Net als op de kantorenmarkt kan er een tweedeling ontstaan tussen gewilde hoogwaardige studentenhuisvesting, met eigen voorzieningen, op A-locaties en onaantrekkelijke C-locaties zonder OV-verbinding en gedeelde voorzieningen waar leegstand ontstaat, aldus een rapport van het ING Economisch Bureau.

De studentenhuisvestingsmarkt blijkt een interessante markt door het huidige tekort en de nog toenemende vraag. Ondanks dat de vraag naar studentenhuisvesting tot 2025 blijft groeien vlakt de groei vanaf 2020 wel af. Het bijbouwen van nieuwe studentenhuisvesting op aantrekkelijke locaties zorgt voor afnemende wachtlijsten van studentenhuisvesting op minder aantrekkelijkere locaties.

Studentenhuisvesters zullen er rekening mee moeten houden dat zij op termijn niet iedere studentenkamer meer kunnen verhuren. Potentiële studentenhuisvesters zullen goed moeten kijken naar de locatie van en het soort studentenhuisvesting. Net als bij de kantorenmarkt kan op minder aantrekkelijke C-locaties, en in sommige gevallen op B-locaties, leegstand ontstaan.

De afname van het aantal studenten en de invoering van het sociale leenstelsel zullen de druk verder opvoeren op minder aantrekkelijke locaties. De uitdaging ligt in het investeren in woningen met eigen voorzieningen op een locatie dicht bij de universiteit, het stadscentrum of daar tussenin.

Meer buitenlandse studenten

Toch zijn er ook positieve signalen, aldus ING. Een uitzondering in de afname van het aantal studenten zijn de internationale studenten. Naar verwachting zal in 2021 het aantal internationale studenten in Nederland 61.000 bedragen ten opzichte van 52.000 nu. Voor internationale studenten is de woonkeuze anders dan die van autochtone studenten.

Zij wonen graag in een kamer dicht bij de universiteit met zelfstandige voorzieningen. In tegenstelling tot deze voorkeur kwam uit een onderzoek van Kences naar voren dat 63% van de internationale studenten echter op kamers woont met gedeelde voorzieningen.

The Student Hotel is een volledig private partij die actief is op de markt voor studentenhuisvesting. Het concept is niet specifiek gericht op internationale studenten maar voldoet wel aan de woonwensen van deze groep studenten. De woningen lijken op hotelkamers met eigen voorzieningen en er is keuze in de uitvoering van de kamer. Deze luxe kamers bevinden zich qua prijs en kwaliteit in het topsegment van de markt.

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

  1. 25% minder kantoorruimte verhuurd of verkocht in 2020
  2. UBS: Ook huurprijzen kantoren op A-locaties zullen dalen
  3. 'Logistiek vastgoed steeds meer in de stad geconcentreerd'
  4. 5 trends in Europees vastgoed
  5. CBRE verhoogt prognose beleggingsvolume vastgoed