Column

België verhoogt vrijstellingsdrempel prospectuswet

Kmo's kunnen voortaan tot 5 miljoen euro lenen via crowdlending.

Onder impuls van een Europese verordening verhoogt de prospectuswet nu ook in België de drempel van openbare aanbiedingen die zijn vrijgesteld van prospectus van 300.000 euro naar 5 miljoen euro. De nieuwe prospectuswet werd op 5 juli goedgekeurd door de Kamer van volksvertegenwoordigers. Dat blijkt uit een persbericht. 

Dankzij deze wet kunnen kmo's voortaan tot 5 miljoen lenen euro in het kader van een openbare aanbieding vrijgesteld van de prospectusplicht. Eerder was de drempel om van de vrijstelling te profiteren beperkt tot 300.000 euro.

Deze wet zal vanaf 21 juli van kracht zijn nadat het verschenen is in het Belgisch Staatsblad. Het is een echte revolutie voor de sector in België. Look&Fin - een groot crowdlendingplatform in België - is dan ook zeer blij met deze vooruitgang. 

Een frisse wind voor crowdlending

Kmo's die financieringen structureren via crowdlendingplatformen, creëren door dit te doen een openbare aanbieding. Deze openbare aanbiedingen zijn gereguleerd en de publicatie van een prospectus moet daarom vooraf worden goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze restrictieve aanpak kost kmo's veel geld en is daarom niet echt geschikt voor gestructureerde financieringen via crowdlending.

De prospectuswet voorzag een uitzondering voor het vrijstellen van openbare aanbiedingen van prospectus in België, op voorwaarde dat het totale bedrag van de aanbieding lager was dan 300.000 euro, een plafond dat tot de laagste van Europa behoorde. Ter vergelijking: in Frankrijk werd de drempel vastgelegd op 2,5 miljoen euro.

De Europese verordening streeft ernaar de kapitaalmarkten verder te verenigen en te harmoniseren door de versnippering van de interne Europese markt tegen te gaan. Deze wetgeving biedt de crowdlendingmarkt de mogelijkheid om te groeien. In België wordt de drempel nu verhoogd naar 5 miljoen euro, waardoor de Belgische markt op een level playing field komt te staan met haar Franse en Nederlandse buren, waar de drempel identiek zal zijn.

Veel vraag

De verhoging van de vrijstellingsdrempel door de nieuwe prospectuswet die vanaf 21 juli van kracht zal zijn, zou er voor moeten zorgen dat kmo's makkelijker toegang krijgen tot bronnen van alternatieve financiering en zal tegelijk aanzienlijk bijdragen tot de groei van de crowdlendingmarkt in België. Look&Fin is erg tevreden dat zowel de regering als het parlement deze wet hebben goedgekeurd.

"De drempel die voorzien was voor de private aanbiedingen beperkte onze premiumaanbiedingen tot minder dan 150 personen. Door deze barrière konden we niet al onze leningnemers tevreden stellen en werd het moeilijk om behoeften van meer dan 1 miljoen euro te financieren. We krijgen immers veel vraag van kmo's die zich voor hogere bedragen willen financieren," aldus Frédéric Lévy Morelle, oprichter en CEO van Look&Fin.

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

  1. ‘Beeld van medische crowdfunding is te rooskleurig’
  2. 'Scherper AFM-toezicht leidt tot flinke shake-out in crowdfundmarkt'
  3. Dit zijn marktleiders op de Nederlandse crowdfundingmarkt
  4. Verhandelbaarheid bij crowdfunding: wat zijn de opties?
  5. Wat als een crowdfundingplatform stopt?