Column

Zijn crowdfunders te optimistisch?

De opmars van crowdfunding lijkt niet te stuiten. Maar beleggers zijn veel te optimistisch over de risico’s.

Dit artikel verscheen eerder op Belegger.nl en is geschreven door advocaat Jelmer Kruijt, verbonden aan VESPER Advocaten te Amsterdam. Jelmer is gespecialiseerd in het financieel recht.


De opmars van crowdfunding in Nederland lijkt niet te stuiten. In de eerste helft van 2016 werd maar liefst 86 miljoen euro geïnvesteerd in crowdfundingprojecten. De AFM concludeert echter uit een grootschalig onderzoek dat particuliere beleggers veel te optimistisch zijn over de risico’s. 

De AFM ondervroeg ruim 900 Nederlandse crowdfunders en publiceerde haar resultaten begin deze maand. Het grootste deel van deze investeerders verstrekte een onderhandse lening aan een geldvrager of kocht een obligatie (loan based crowdfunding). Een kleiner deel kocht een aandeel in de geldvrager (equity based crowdfunding). De overige crowdfunders doneerden of sponsorden.  

Crowdfunder zoekt alternatief voor lage rente

Een deel van de crowdfunders, veelal hoogopgeleide vijftigers, geeft aan te investeren om feelgood-redenen. Het steunen van een sympathiek initiatief vindt deze groep belangrijker dan het rendement. Het grootste deel van de beleggers echter, is serieus op zoek naar alternatieven voor de lagere rentestand of spreiding van de beleggingsportefeuille.

Optimisme ondanks gebrek aan trackrecord

Alhoewel over de risico’s van crowdfunding nog weinig bekend is, zijn crowdfunders zeer positief over de slagingskansen van de gesteunde projecten. Meer dan de helft van de investeerders beschouwt crowdfunding als minder risicovol dan investeren in aandelen uit de AEX.

Crowdfunders leunen daarbij sterk op de risicokwalificatie die het crowdfundingplatform geeft aan een project. Een kwalificatie die doorgaans niet onderbouwd is met enig trackrecord van belang. De hoogopgeleide crowdfunder lijkt inderdaad erg optimistisch.

Investeerderstoets

De bij crowdfunding betrokken partijen zijn streng gereguleerd. Toch zijn de regels dit jaar aangescherpt om het beschermingsniveau te verhogen. Naast het aanpassen van enkele ontheffingen en vrijstellingen en het moeten voldoen aan (strenge) organisatorische eisen, dient een crowdfundingplatform de belegger te onderwerpen aan een investeerderstoets bij investeringen van meer dan 500 euro. Uit de investeerderstoets moet blijken dat de investering past bij de belegger. Bij elke volgende investering van 5000 euro moet de toets worden herhaald.

Investeringsgrenzen verhoogd

Tegelijk met het verhogen van het beschermingsniveau, zijn de investeringsgrenzen verhoogd. Voor equity based investeringen geldt voortaan een investeringsmaximum van 40.000 euro per belegger per platform.

Voor loan based investeringen bedraagt dit maximum voortaan 80.000 euro. Deze investeringsgrenzen gelden overigens niet als de belegger wordt bijgestaan door een beleggingsadviseur of een vermogensbeheerder.

Cynische bankiers?

Gelet op het optimisme van de crowdfunders, de aangescherpte regelgeving en de constructieve houding van de AFM, lijkt niets in de weg te staan aan een verdere groei van crowdfunding. Zeker nu de toegankelijkheid van crowdfunding wordt vergroot door het verhogen van de investeringsgrenzen.

De bankiers die buitenspel staan rest niets anders dan te waarschuwen voor te verwachten malversaties in deze innovatieve financieringsmarkt.

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

  1. De voor- en nadelen van secundaire markten bij crowdfunding
  2. Crowdfunders profiteren van hogere rente
  3. Nieuwe crowdfundingwetgeving ingegaan: hoe zit dat ook alweer?
  4. Veel crowdfundingplatformen hebben nog geen Europese vergunning
  5. Amerikaanse crowdfunder wil Europese markt veroveren