Jeroen Nathalia is (mede) oprichter en directeur van Duinweide Investeringen NV. Zijn eerste startup verkocht ondernemer Nathalia in de jaren '90. Hij heeft jarenlange ervaring opgedaan als internationaal adviseur in performance management voor grote organisaties als Heijmans Vastgoed, Bouwfonds en diverse woningcorporaties. Daarnaast beheerde hij tot 2008 een eigen beleggingsportefeuille in vastgoed uitsluitend op A-locaties.

Column

Beleggingsfraude, de valkuilen

Een familie uit Soest heeft vastgoedbeleggers voor 43 miljoen euro bedonderd. Hoe voorkomt u dat u te maken krijgt met fraude.

Een familie uit Soest heeft jarenlang honderden beleggers kunnen bedonderen met vastgoedprojecten zonder dat justitie ingreep. Met deze oplichtingspraktijken is zo’n 43 miljoen euro gemoeid.

Met het door beleggers ingelegde geld zou onroerend goed in Duitsland worden aangekocht, maar vermoedelijk is daar maar een deel van het geld voor gebruikt.

De rest hebben de verdachten aangewend voor privé-uitgaven en voor rentebetalingen aan andere beleggers. Verschrikkelijk voor beleggers die hun spaargelden aan deze oplichtersfamilie toevertrouwden. Had dit voorkomen kunnen worden? Ik denk van wel.

Schoenmaker...

Sinds 2010 ontvingen wij en vele andere beleggers reclamemateriaal waar ik meteen al bedenkingen bij had. Wij lazen de brochures hier op kantoor extra goed, want deze vastgoedbeleggers leken concurrenten van ons te kunnen zijn.

Ze verkochten wel alleen Duits vastgoed... kunnen wij Nederlanders daar dan beter beleggen dan de Duitsers in eigen land? Schoenmaker blijf bij je leest, hanteer ik altijd en beleg in een markt die je het beste kent. De folder sprak van obligaties met een vaste couponrente?

Wees alert, want hoe kan een couponrente worden uitgekeerd als er bijvoorbeeld leegstand is? Verwachte rendementen die boven de 10% liggen, dan moet er ook een belleltje bij u gaan rinkelen?

Geen stichtingbewaarder

Eigenlijk moent u bij elk product beducht zijn als rendementen worden beloofd die, in dit klimaat, zeg, boven de 8% liggen. Het is simpelweg verdacht! De beleggers uit Soest hadden een stichtingbewaarder die niet verbonden was aan een bekende Nederlandse trustpartij.

Dat is ook opvallend. Oftewel, de aanbiedingen uit Soest zouden wel eens kunnen komen van een partij die het niet zo nauw neemt met de regels. Beleggers moeten kritischer zijn en ook beleggers in niet-beursgenoteerd vastgoed doen er goed aan zich te verdiepen in het beleggingsvoorstel.

De belegging kan namelijk risicovoller zijn dan gedacht. De belegger moet ten minste zicht krijgen op zaken als de aard van de aanbieding en het vastgoed, de relevante ervaring van de bestuurder en de fondsprestaties van lopende fondsen.

Niet in de laatste plaats zou een belegger moeten nagaan of de aanbieder of de belegging onder toezicht staan van de AFM. Geen garantie dat de beheerder hierdoor goede rendementen behaald, maar ze staan tenminste onder toezicht.

Verder kunnen een aantal criteria van belang zijn waarop u kunt selecteren. Bijvoorbeeld,

  • Belegt de fondsbeheerder zelf ook mee tot het einde van de looptijd?
  • Neemt de beheerder ook enig risico tijdens de aankoop van het vastgoed of zijn ze afhankelijk van het succes van de plaatsing waarna pas tot aankoop kan worden overgaan? Kortom, hoe sterk gelooft de beheerder of initiatiefnemer zelf in de propositie?
  • Wordt de bewaarder vertegenwoordigd door een bekend Nederlands trustkantoor?
  • Wordt er gezegd dat ze zeer transparant zijn, maar wordt er uiteindelijk weinig informatie gepubliceerd? Het is toch een kleine moeite om een eigendomsbewijs uit het kadaster online beschikbaar te stellen of met trots de kwartaalresultaten publiekelijk zichtbaar te maken?
Jeroen Nathalia is (mede) oprichter en directeur van Duinweide Investeringen NV. Zijn eerste startup verkocht ondernemer Nathalia in de jaren '90. Hij heeft jarenlange ervaring opgedaan als internationaal adviseur in performance management voor grote organisaties als Heijmans Vastgoed, Bouwfonds en diverse woningcorporaties. Daarnaast beheerde hij tot 2008 een eigen beleggingsportefeuille in vastgoed uitsluitend op A-locaties.

Lees meer

  1. Schulden vastgoedmarkt op recordniveaus
  2. Huizenmarkt koelt verder af. Hier dalen de prijzen het hardst
  3. Gemiddelde huizenprijs sinds augustus met ruim €23.000 gekelderd
  4. ‘Getransformeerd en gecombineerd vastgoed is kansrijk’
  5. Huizenprijzen nog verder gedaald in oktober