Het redactieteam van IEX bestaat uit content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan 100 jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse inhoud op de diverse beleggersplatforms van IEX Media, zoals IEX.nl, Belegger.nl, Beursduivel, IEXProfs, IEXGeld, Beursgorilla, Beleggen.nl en IEXParticipaties.

'Filmindustrie onder druk'

De Nederlandse filmindustrie is een succesvolle en economisch waardevolle industrie, maar staat wel onder grote druk.

De Nederlandse filmindustrie is een succesvolle en economisch waardevolle industrie, maar staat wel onder grote druk. Dit is de conclusie uit een recent gepresenteerd onderzoek van SEO Economisch Onderzoek.

Het onderzoek pleit voor nieuwe maatregelen om het productievolume op peil te houden. De productie zou anders in het gedrang komen door geplande bezuinigingen bij het Nederlands Filmfonds en de Publieke Omroep. “Doordat Nederland in tegenstelling tot ons omringende landen geen gericht industriebeleid kent, trekt talent weg uit Nederland, gaan bedrijven failliet en gaat werkgelegenheid en professionele kennis verloren,” aldus SEO. Maatregelen om investeringen aan te trekken met bestedingsverplichting in Nederland zijn volgens het onderzoek noodzakelijk om het productievolume en de infrastructuur te versterken.

Dat het loont om het productievolume op peil te houden, bewijzen cijfers uit 2011. De Nederlandse film- en televisie sector heeft een toegevoegde waarde van circa 845 miljoen euro en biedt werk aan 20.000 personen. In de afgelopen vier jaar is de bioscoopomzet van Nederlandse film daarnaast met 80% gestegen en in tien jaar verdubbelde het aandeel van de Nederlandse films in de bruto recette.

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.