Vastgoedmarkt bericht over trends en ontwikkelingen in de vastgoedsector. Betrouwbaar, actueel, diepgravend, eigenzinnig, prikkelend en compleet. Daarnaast is er op de website informatie over aanbod en transacties, whitepapers en een pagina met beurskoersen en vastgoedtools te vinden.

Prachtig boven tachtig: woonzorg in kaart

De ontwikkeling van particuliere woonzorgcomplexen is kansrijk, met name in Amsterdam en Utrecht.

De ontwikkeling van particuliere woonzorgcomplexen is kansrijk, met name in Amsterdam en Utrecht. Hier is het aanbod nog beperkt door schaarste aan geschikte en betaalbare objecten. Dat schrijft DTZ Zadelhoff in Prachtig boven tachtig, een uitgave over de markt voor particuliere woonzorg.

Ook de Utrechtse Heuvelrug, de regio Rotterdam / Den Haag en de regio Arnhem noemt DTZ kansrijk. Hier zijn al veel complexen gerealiseerd en is een ruim aanbod van geschikt en betaalbaar vastgoed aanwezig. DTZ Zadelhoff heeft de aantrekkelijkheid ook bepaald op basis van vergrijzing, het besteedbaar inkomen en het aantal inwoners in de regio. Of een complex daadwerkelijk succesvol is en blijft, hangt af van de zorgexploitant, het vastgoed en het concept, aldus DTZ. Particuliere woonzorg is een exclusieve woonzorgvoorziening met aanwezigheid van 24-uurs zorg. Bewoners betalen een eigen bijdrage voor huisvesting, aanvullende zorg en diensten. Het vastgoed straalt ‘wonen’ uit, in plaats van ‘zorg’.

Feddo Bosveld, adjunct-directeur bij DTZ Zadelhoff en verantwoordelijk voor zorgvastgoed: ‘In Nederland zijn meer dan 130 particuliere woonzorglocaties in exploitatie. Daarnaast zijn er concrete plannen voor minimaal 25 nieuwe locaties. Uit onderzoek blijkt dat ruim 65 procent van de locaties de afgelopen vijf jaar is geopend. Dit segment heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen en er zijn nog volop kansen.’

Een gedeelte van de complexen is eigendom van vastgoedbeleggers. Omdat de zorgexploitanten er huren, kunnen ze zich focussen op het leveren van zorg en aanvullende diensten. Het openen van nieuwe locaties wordt voor hen vergemakkelijkt omdat het eigen vermogen niet ‘vast zit’ in het vastgoed. Het rendement van de beleggingen in particuliere woonzorg beweegt zich in een forse range tussen de 6 en 9 procent.

De lengte van het huurcontract, de locatie, de exploitant en de alternatieve aanwendbaarheid vormen hierbij de basis. ‘De vertaling van de waardebepalende elementen naar een marktconform rendement is nog volop in ontwikkeling. De huur die een zorgexploitant betaalt aan een belegger, laat ook een grote variatie zien. Deze ligt tussen de 150 en 450 euro per m2 per jaar’, aldus Bosveld.

Bron: Vastgoedmarkt. Klik hier voor meer vastgoednieuws.