IEX in Actie is een stichting (i/o) die namens groepen beleggers actie onderneemt. Op dit moment treden wij op namens een groot aantal houders van Rabobank Certificaten, die zijn gedupeerd door het (deels) stopzetten van de rentevergoedingen op deze producten.

Wanneer betaalt Rabo weer de volle 6,5% op de certificaten?

Onze actie had succes in 2020, maar dit jaar krijgen Rabobank-beleggers wéér niet waar ze recht op hebben. Wij zetten de actie voort.

Veel Nederlandse beleggers zal het moment nog vers in het geheugen staan: 29 maart 2020, de dag dat Rabobank meedeelde de rente-uitkering op de 6,5% Rabobank Certificaten stop te zetten. Voor IEX reden om in actie te komen.

We verzamelden meer dan 9.000 gedupeerde beleggers, lieten ons juridisch bijstaan en richtten ons met vragenbrieven tot de Rabobank. Uiteindelijk was de suggestie van IEX voor het uitkeren van 'stockrente' een beslissende vondst.

Bank overstag

Als Rabobank dan vond dat zij geen cash vergoeding mocht uitkeren, waarom dan niet in de vorm van nieuwe certificaten? IEX in Actie ging in de loop van 2020 in gesprek met de Rabobank en aan het eind van het jaar ging de bank overstag. Het voorstel van IEX werd overgenomen.

Op 21 oktober 2020 werd de eerste mededeling gedaan, op 30 november kwam de definitieve aankondiging. Gevolg: de 6,5 procent rente werd in 2020 niet in contanten uitgekeerd, maar in Rabobank Certificaten. Dat gaat om een half miljard euro op jaarbasis!

Met recht een reden om de vlag uit te hangen - we ontvingen veel dankbetuigingen van beleggers - maar daarmee kwam zeker geen einde aan onze actie. Voor de gedupeerde beleggers die destijds met verlies hebben verkocht, heeft Rabobank niets gedaan. Nog niet. En Rabobank wilde ook nog niets zeggen over het uitkeringsbeleid in 2021.

Op 11 februari startte een nieuw hooofdstuk met een bericht van Rabobank richting certificaathouders: Rabobank is voornemens om een vergoeding van €0,13674 per Rabobank Certificaat uit te keren op respectievelijk 29 maart, 29 juni en 29 september 2021.

Opnieuw krijgen beleggers niet waar ze recht op hebben

De boodschap luidt niet anders dan dat de houders van de 6,5% Rabobank Ledencertificaten opnieuw niet de uitkering ontvangen waarop zij recht hebben. In plaats van €0,40625 per certificaat ontvangt een certificaathouder slechts €0,13674. Of het gemiste deel van €0,26951 wordt ingehaald is onzeker.

In het bericht staat wel een hoopvolle passage: Rabobank heeft de intentie terug te keren naar de beoogde vergoeding zoals opgenomen in haar vergoedingenbeleid als de ECB de door haar aanbevolen beperkingen ten aanzien van vergoedingen intrekt.

Dat de koersreactie nu aanzienlijk minder sterk is geweest, valt terug te voeren op de verwachting dat Rabobank op een later moment de gemiste uitkeringen zal aanvullen. Feitelijk staat dat niet in het persbericht. Er wordt slechts gesproken over ‘de intentie om terug te keren' naar de beoogde vergoeding en dat de directie gebruik zal maken ‘van haar discretionaire bevoegdheden’.

Schadepost van €253 miljoen

De mededeling van 11 februari 2021 is inmiddels ruim 5 maanden geleden. In tal van landen worden beperkingen aan uitkeringen en dividenduitkeringen versoepeld. Er zijn geluiden dat de Europese toezichthouder (ESRB) de aanbeveling om geen cash dividend uit te keren zal intrekken per 30 september 2021, waardoor Rabobank al helemaal geen reden meer heeft om de betalingen in te houden.

De vraag is ook waarom – als de Rabo al van oordeel is dat €0,13974 het maximale is dat in contanten kan worden uitgekeerd – het restant van €0,26951 niet in stockrente wordt uitgekeerd.

Het lijkt een kwestie van centen, maar het gaat in de praktijk om honderden miljoenen. De lagere uitkeringen in maart, juni en september kosten beleggers maar liefst €253 miljoen. Voor IEX in Actie reden om ons – opnieuw – tot de Rabobank te wenden.

Dat lobbyen en actie voeren succes heeft, is met de stockrente wel bewezen. Wij hopen op uw aanhoudende steun en houden u uiteraard op de hoogte van de voortgang van onze actie. 

Meer over IEX in Actie

IEX in Actie is een stichting (i/o) die namens groepen beleggers actie onderneemt. Op dit moment treden wij op namens een groot aantal houders van Rabobank Certificaten, die zijn gedupeerd door het (deels) stopzetten van de rentevergoedingen op deze producten.