Eerste zonobligatie op crowdfundingplatform

Crowdfundingplatform DuurzaamInvesteren heeft nu ook een zonproject aan het aanbod toegevoegd.

Crowdfundingplatform DuurzaamInvesteren heeft naast windenergieprojecten, nu ook een Vlaams zonproject aan het aanbod toegevoegd. Particuliere beleggers kunnen via zonobligaties geld verdienen aan zonne-energie die is opgewekt in België. 

Beleggers investeren vanaf duizend euro tegen een vaste rente van 6% en een looptijd van vijf jaar in een reeds gebouwd zonne-energieproject. Solar Assets Belgium (SAB) wil met de obligatielening een aandeelhouderslening van maximaal 250.000 euro aflossen. 

Niet de opgewekte stroom, maar groenstroomcertificaten zorgen voor het rendement. De inkomsten uit de verkoop ervan bedragen 450 euro per MWh en jaarlijks wordt ongeveer 460 MWh opgewekt bij het project. Hiermee hoopt SAB bepaalde risico’s in te dammen, omdat het rendement niet afhankelijk is van de stroomprijs en hoeveelheid opgewekte energie, maar aan de Belgische subsidie in de vorm van stroomcertificaten. Afspraken hierover zouden vastliggen. 

Eerder haalde het platform DuurzaamInvesteren geld op voor windenergieprojecten in Duiven en in Buren. 

 

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

  1. 'Crowdfundmarkt zal in 2021 explosief groeien'
  2. Waarom crowdfundingprojecten niet te vroeg moeten pieken
  3. ‘Vertrouwen in de crowdfundingmarkt is weer volledig terug’
  4. Coronacrisis duwt crowdfunding terug naar niveau 2018
  5. Het turbulente 2020 van Horeca Crowdfunding