Wie zijn uw mede-crowdfunders?

Hoe steken frequente investeerders en gelegenheidsinvesteerders geld in crowdfundingprojecten?

Steeds vaker is crowdfunding het onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Hoewel veel onderzoeken zich richten op de industrie in het algemeen, zijn er enkele die specifiek kijken naar het gedrag van crowdfunders.

Voor u als investeerder kunnen de uitkomsten van laatstgenoemde onderzoeken interessant zijn, omdat duidelijker wordt hoe het profiel van uw mede-investeerders eruit ziet en wat hun investeringsgedrag is.

Afgelopen maand bracht een onderzoek van de Universiteit van Cambridge inzicht in het gedrag van investeerders op het gerenommeerde crowdfundingplatform Kickstarter. Hierbij wordt gekeken naar de manier waarop een frequente investeerder en een gelegenheidsinvesteerder zijn geld in crowdfundingprojecten steekt.

Uit de informatie kan onder meer worden gehaald welk type investeerder geïnteresseerd is in een bepaald project. Het onderzoek maakt onderscheid tussen frequente crowdfunders (die 32 of meer projecten hebben gesteund) en investeerders die slechts vier of minder projecten hebben gefinancierd. Het blijkt dat beiden een verschillende financieringsvoorkeur hebben.

Betrokkenheid ondernemer

De onderzoekers kijken naar een aantal factoren dat het gedrag beïnvloedt. Denk aan het aantal updates dat een ondernemer naar buiten brengt, het aantal reacties op een campagne, de verschillende beloningen die tegenover een investering staan, hoeveel geld de ondernemer wil ophalen en hoe het aantal investeerders gemiddeld groeit per uur.

De resultaten staan in de onderstaande grafieken en tonen diverse patronen. Zo zal de fervente crowdfunder eerder projecten steunen als de ondernemer regelmatig met updates over het project komt (grafiek H1.1) en als hij zelf ook reageert op bijvoorbeeld opmerkingen van investeerders (grafiek H1.2).

Bij elke twee reacties die de ondernemer geeft, stijgt de kans om andere investeringen binnen te halen met 10%.


Klik op de grafiek voor een grote versie

De manier waarop wordt uitbetaald (van rente op een investering tot het product dat gemaakt wordt, zoals te zien in grafiek H1.3) doet zeker ter zake, maar minder in vergelijking met de twee eerder genoemde factoren.

Daarnaast zien de onderzoekers dat hoe hoger de financieringsvraag is, hoe minder snel een ondernemer een gelegenheidsinvesteerder aantrekt. Zoals te zien is in grafiek H2, zijn frequente investeerders juist op zoek naar grotere projecten met een grotere financieringsvraag.

Vriendjespolitiek?

De gelegenheidsinvesteerders lijken ook minder uit te geven dan crowdfunders die meer projecten steunen. Deze eerstgenoemde groep crowdfunders bestaat daarnaast vaak uit vrienden of familie van de geldvragende ondernemer. Dit ligt redelijk in lijn met grafiek H3, waarin geografische verspreiding valt af te lezen.

Financiers die slechts af en toe vermogen steken in een project steunen vaker lokale projecten, terwijl frequente investeerders zich daardoor minder laten binden. De laatste grafiek laat zien dat frequente investeerders maar al te graag inspringen, als zij zien dat een project ineens een vogelvlucht neemt.

Het is moeilijk om de resultaten als allesbepalend te zien, vooral omdat het onduidelijk is hoeveel van de ondervraagde geldschieters daadwerkelijk eenmalig financiert of hoeveel er net bekend met zijn met Kickstarter en zodoende nog geen kans hebben gehad om meer projecten te steunen.

Het laat wel zien dat frequente crowdfunders over het algemeen geïnteresseerd zijn in projecten die goed gemanaged worden, een globale insteek hebben en snel groeien. Investeert u in kleinere projecten met een lokale insteek, dan is de kans groot dat uw medefinanciers bestaan uit vrienden en familie van de ondernemer in plaats van professionele crowdfunders die meer geïnteresseerd zijn in de grotere, spraakmakende campagnes.

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.

Lees meer

  1. Recordhoeveelheid crowdfunding
  2. Felle kritiek op crowdfundingplatformen
  3. Deze nieuwe financieringsvorm is aan een opmars bezig
  4. Al uw beleggingen op één plek
  5. Hoopvolle jaarstart voor crowdfundmarkt