Meewind zit in de Champions League

Participeren in duurzame energie met een rendement van 7 tot 10%. Meewind biedt beleggers die kans via windmolenparken aan de Belgische kust.

Advertorial

Participeren in duurzame energie met een rendement van 7% tot 10%. Meewind biedt beleggers die kans via windmolenparken aan de Belgische kust. Een interessante belegging? “We zitten in de Champions League met de meest ervaren partijen.”

Meewind heeft via haar fonds voor gemene rekening Zeewind 1 een 11,78% aandeel in het offshore windpark Belwind en investeert op gelijke condities als de overige aandeelhouders. De rest van de aandelen zijn voornamelijk in handen van supermarktketen Colruyt, de Belgische staatinvesteringsmaatschappij PMV en Sumitomo, het een na grootste industriële conglomeraat van Japan.

Dit voorjaar wordt het aangrenzende windpark Northwind ter grootte van 216 MW opgeleverd, waarin het fonds een belang heeft van 5,2 miljoen euro in de vorm van een achtergestelde lening. In 2015 start de bouw van de tweede fase van Belwind, waarbij de capaciteit wordt verdubbeld naar 330 MW.

Risico's afgedekt

Meewind is een van de eerste partijen die de duurzaamheidstrend combineert met een financieel product. Dat brengt wel wat vragen met zich mee, zeker in het geval van offshore windparken. Er is weinig ervaring met de exploitatie van windturbines op zee, waardoor het de vraag is in hoeverre de turbines op lange termijn presteren in de barre condities op zee.

“Het is een gegeven dat er weinig ervaring is met de exploitatie,” erkent Willem Smelik, bestuurder van Meewind. “Maar de risico’s die er zijn heeft het park afgedekt met Vestas.” Met deze fabrikant van windturbines is een vijftienjarig onderhoudscontract afgesloten, waarin staat dat Vestas eventuele schade afhandelt en zorgt voor een beschikbaarheidspercentage van 95%.

Dit betekent dat 95% van de windmolens in het park draaiende blijft. “Het resultaat is tot op heden 98%, wat de fabrikant een bonus oplevert,” aldus Smelik. “Mede door het contract draaien we nu een hogere productie dan de 92%-prognose in het prospectus.”

Weinig variabelen

Omdat er veel in het contract vaststaat, zijn er volgens Smelik weinig variabelen die voor een hoog risico zorgen. “Er zijn natuurlijk fluctuaties in de energieprijzen. De stroomprijs is nu ongeveer vijf cent, maar wanneer deze naar beneden gaat hebben we een vaste prijs afgesproken. Deze zal met subsidies nooit minder zijn dan 13 cent per kilowattuur. Ook de subsidie staat vast, waardoor fluctuaties in energieprijs slechts een beperkt neerwaarts risico vormen.”

Subsidies krijgen de windparken namelijk niet van de Belgische staat, maar van netbeheerder Elia. “Belgen dragen middels de stroomprijs bij aan de subsidie van duurzame energie. Bezuinigingen van de staat staan los van subsidies op duurzame energie. Natuurlijk lopen er daarnaast verzekeringsdekkingen.”

Reserves

Uiteraard blijft het nog even de vraag wat de wind zal doen de komende jaren. Meewind rekent op basis van het P50-model, dat uitgaat van een 50% kans op meer of minder wind in de komende tien jaar.

“Het windpark houdt voldoende reserves aan om mindere windjaren op te vangen,” laat Smelik weten. “De reserves zijn voldoende om de rente over de bancaire schuld te betalen indien het een halfjaar niet waait. Overigens is in de eerste drie jaar de wind conform prognose geweest.”

Meewind groeide in beheerd vermogen van 10 miljoen euro naar 52 miljoen euro, met ruim 5000 particuliere participanten en de gemeente Den haag en Provincie Noord Holland. Het windpark Belwind heeft van de 500 miljoen euro aan vreemd vermogen, inmiddels 100 miljoen euro afgelost. “De hefboom wordt kleiner, het risico ook.”

De grootste risico’s van een windmolenpark op zee liggen volgens Smelik voornamelijk in de bouw ervan. “Deze kan ernstige vertraging lopen bij slecht weer, het is de kunst dit risico op te vangen in planning en bouwcontracten met aannemers.”

Champions League

Het succes van Meewind is deels toe te schrijven aan de sterke equitypartners van het Belwindpark, waaronder zoals vermeld Colruyt en Sumitomo.

“Het is enorm lastig om de bouw van dergelijke parken te financieren. Northwind werd echter in een halfjaar gefinancierd. Het heeft te maken met hoe sterk je zelf als partij bent, in hoeverre je in staat bent om eigen vermogen te verschaffen en met welke partijen je in zee gaat. Wij zitten nu in de Champions League met de meest ervaren clubs en sterke financiële partners. Hierdoor zijn we minder afhankelijk van banken. Als het fout gaat, draaien banken de kraan dicht, terwijl je met sterke partners als Colruyt en Sumitomo snel tot oplossingen kunt komen.”

Lees meer over Meewind en subfonds Zeewind 1
Op de website van Meewind en Zeewind 1 vindt u meer informative over het bedrijf en het subfonds.

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.