Uitstel uitkering Heerenstede-obligatiehouders

Door een conflict tussen Heerenstede en de hypotheekverstrekker ING wordt er voorlopig niet uitgekeerd aan de obligatiehouders.

Door het geschil dat is ontstaan tussen de directie van het Heerenstede Duitsland Winkelfonds en de hypotheekverstrekker van de objecten, ING, is de liquiditeitspositie van het fonds onder druk komen te staan. Dit meldt Heerenstede op haar website.

 

ING wil de voorwaarden en condities van de hypothecaire leningen aanpassen omdat de leningen zouden zijn geëxpireerd. ING is bereid om de leningen te verlengen, maar alleen onder andere voorwaarden, waaronder aanzienlijk hogere opslagen, dan bij aanvang zijn overeengekomen.

Dit geschil heeft ertoe geleid dat het fonds de rente-uitkering die stond gepland voor 1 juli 2013 niet uit kan keren aan de obligatiehouders.

De directie van Heerenstede gaat hierover overleggen met de Stichting Obligatiehouders Heerenstede Duitsland Winkelfonds, die de belangen van de obligatiehouders behartigt. In een voorgenomen vergadering met de obligatiehouders zal de directie de mogelijkheden en onmogelijkheden schetsen voor een structurele oplossing.

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.