Over Participaties.nl

Partcipaties.nl, streeft ernaar dé community voor beleggers in participaties te worden.

Participaties.nl wil hiermee bijdragen aan een transparante en goed functionerende markt voor niet-beursgenoteerde producten. Wij bieden de grootste doorzoekbare database van deze fondsen.

Participaties.nl gaat dit bereiken door een onafhankelijk platform te bieden waarop alle informatie omtrent participaties volledig, helder, praktisch en interactief wordt gebundeld.

Participaties.nl is onderdeel van IEX Media B.V.. Dit is de partij achter o.a. de grootste onafhankelijke financiële website van Nederland, Iex.nl.