Vastgoedmarkt bericht over trends en ontwikkelingen in de vastgoedsector. Betrouwbaar, actueel, diepgravend, eigenzinnig, prikkelend en compleet. Daarnaast is er op de website informatie over aanbod en transacties, whitepapers en een pagina met beurskoersen en vastgoedtools te vinden.
Nieuws

Servicekosten kantoren gedaald

De gemiddelde servicekosten van kantoorgebouwen zijn in 2011 met 2,1% gedaald naar 32,76 euro per m2 verhuurbaar oppervlak.

De gemiddelde servicekosten van kantoorgebouwen zijn in 2011 met 2,1% gedaald naar 32,76 euro per vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak, vergeleken met 2010. Dat blijkt uit de Oscar-benchmark (Office Service Charge Analysis Report) voor servicekosten van Nederlandse kantoorgebouwen van Jones Lang LaSalle, die vandaag wordt gepubliceerd.

De daling van de servicekosten van 2,1%in 2011 en die van 5% in 2010 is onder andere te verklaren door lagere elektraprijzen en lagere prijzen voor beveiliging. Daarnaast is de daling volgens Jones Lang LaSalle toe te schrijven aan slimmer en efficiënter beheer door bijvoorbeeld aanpassing van het serviceniveau in gebouwen. Meer aandacht voor kostenbesparing en efficiency hebben gezorgd voor stabilisering van de servicekosten over de afgelopen vier jaar. Daarmee laat de Oscar-benchmark zien dat slimmer, duurzamer en efficiënter beheer van kantoorgebouwen loont, aldus Jones Lang LaSalle.

In de Oscar-benchmark worden veertien servicekostencomponenten onderzocht. Het aandeel verwarming en elektra vertegenwoordigt, net als vorig jaar, 47% van de totale servicekosten. In de benchmark is ook gekeken hoe gebouwkenmerken, zoals hoogte, bouwjaar, gebouwgrootte, single- of multi-tenant en energielabel, de servicekosten beïnvloeden.

Uit de benchmark blijkt dat gebouwen met een energielabel van een hoge categorie lagere verwarmingskosten hebben dan gebouwen met een label van een lagere categorie. Dit in tegenstelling tot de resultaten van de benchmark van 2012. Het elektraverbruik van kantoorgebouwen met een A- tot en met C-label ligt niet heel veel lager dan dat van kantoorgebouwen met een D- tot en met G-label. Dit toont aan volgens Jones Lang LaSalle aan dat op elektraverbruik nog veel kan worden bespaard.

Met de Oscar-benchmark kunnen organisaties servicekosten vergelijken. De afgelopen jaren is het onderzoek uitgegroeid tot een benchmark die de transparantie voor servicekosten vergroot voor zowel huurders als verhuurders. De Oscar 2013 bestaat uit 356 objecten (272 objecten in 2012) en 2,5 miljoen vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak. Dit vertegenwoordigt 5 procent van de totale Nederlandse kantorenvastgoedmarkt. De gegevens voor de benchmark zijn aangeleverd door CBRE Global Investors NL en Bouwfonds REIM en door vastgoedmanagers Grontmij Vastgoedmanagement, MVGM, WPM Groep en Jones Lang LaSalle.

Bron: Vastgoedmarkt. Klik hier voor meer vastgoednieuws.

Lees meer

  1. 25% minder kantoorruimte verhuurd of verkocht in 2020
  2. UBS: Ook huurprijzen kantoren op A-locaties zullen dalen
  3. CBRE verhoogt prognose beleggingsvolume vastgoed
  4. 'Vraag naar kantoorvastgoed zal juist toenemen'
  5. CBRE: Kantorenmarkt nu weerbaarder dan tijdens kredietcrisis