Vastgoedmarkt bericht over trends en ontwikkelingen in de vastgoedsector. Betrouwbaar, actueel, diepgravend, eigenzinnig, prikkelend en compleet. Daarnaast is er op de website informatie over aanbod en transacties, whitepapers en een pagina met beurskoersen en vastgoedtools te vinden.
Nieuws

CPB: VVD slecht voor exploitatie huurwoningen

De woningmarkt gaat slechter werken als de PVV, SP, VVD of CDA hun zin krijgen. Dit meldt het Centraal Planbureau.

De woningmarkt gaat slechter werken als de PVV, SP, VVD of CDA hun zin krijgen. Dat blijkt uit een doorberekening van de partijprogramma's door het Centraal Planbureau (CPB). Deze vier partijen maken het exploiteren van huurwoningen minder aantrekkelijk. Daardoor komen er onder meer langere wachtlijsten, gaan meer mensen scheefhuren en komt er meer illegale onderverhuur.

De PVV en in mindere mate de VVD, verslechteren ook de werking van de koopmarkt, constateert het CPB. Dat komt omdat zij niets of te weinig doen aan de hypotheekrenteaftrek. De prijzen van koopwoningen dalen bij veel partijen, behalve bij VVD, PVV en DPK. Ook de huren stijgen bij bijna alle partijen. Alleen de SP en PVV zorgen voor een daling.

Het CPB berekende ook, voor wat het waard is, de verandering van de koopwoningprijzen en de huurprijzen tot 2017. Bij de meeste partijen dalen de woningprijzen, het meest bij GroenLinks (-7%) en de PvdA (-5%). Alleen bij de VVD (+2%) en de PVV (+2%) stijgen de woningprijzen, omdat zij het systeem van de hypotheekrenteaftrek (grotendeels) ongemoeid laten.

Opmerkelijk is dat bij liberale partijen als VVD en D66 de huurprijzen met een stijging van 1% tot 2017 nauwelijks omhoog gaan. Des te opvallender is dat juist bij linkse partijen die zich hard maken voor sociale huurders, de huurprijzen het hardst stijgen: +6% bij GroenLinks en +3% bij de PvdA. Sociale huurders zitten in dat geval beter bij de PVV (-5%) en de SP (-5%).

Of er ook maar iets van de partijprogramma’s in het uiteindelijke woningmarktbeleid van het te vormen nieuwe kabinet terechtkomt, is evenwel de vraag. De Tilburgse econoom Sylvester Eijffinger waarschuwt bovendien dat de CPB-berekeningen ‘niet met een korrel, maar met een pak zout’ moeten worden genomen. Vooral als het gaat om de langere termijn, stelt hij. ‘CPB-berekeningen zijn zeker niet waardeloos, maar je moet ze met wijsheid hanteren.’

Bron: Vastgoedmarkt. Klik hier voor meer vastgoednieuws.