Nieuws

UPDATE Plan heffing overdrachtsbelasting op vastgoedparticipaties voorlopig uitgesteld

Het wordt onmogelijk om in problemen verkerende vastgoedfondsen te herstructureren of samen te voegen...

Het wordt onmogelijk om in problemen verkerende vastgoedfondsen te herstructureren of samen te voegen wanneer per 1 januari 2013 de gedeeltelijke vrijstelling van overdrachtsbelasting voor vastgoedfondsen zonder rechtspersoonlijkheid gaat verdwijnen. Daarvoor waarschuwen Forumvast, IVBN en Vastgoed Belang in een brandbrief aan de Tweede Kamer.

UPDATE 8/6: De voorgestelde wetswijziging waarbij de overdracht van participaties van vastgoedfondsen wordt belast met overdrachtsbelasting, is voorlopig van de baan. Dat blijkt vandaag uit de Nota van Wijziging bij de Fiscale verzamelwet 2012. Maar dat betekent nog geen definitief afstel.

Tot nog toe wordt er geen belasting geheven bij de overdracht van vastgoedaandelen of -participaties van maatschappen en cv’s wanneer het verhandelde belang kleiner is dan een derde. De branchverenigingen vrezen dat zonder die vrijstelling de waarde van participaties daalt en de verhandelbaarheid afneemt.

De IVBN schrijft in haar bericht hierover: "IVBN, Vastgoed Belang en FORUMVAST vragen zich af wat de zin is van deze wetswijziging als deze er toe leidt dat een sector die het toch al zwaar heeft door de crisis hierdoor alleen nadelen ondervindt en er geen enkel voordeel is aan te wijzen. Volgens het Ministerie van Financiën heeft de wetswijziging immers ook geen budgettaire gevolgen. De betrokken vastgoedbrancheorganisaties stellen dan ook primair voor het wetsvoorstel in te trekken. Als dat niet mogelijk is, moet het integraal worden heroverwogen, waarbij de sector dan moet kunnen meepraten. Ook moet er dan een overgangsregeling komen en moet er duidelijkheid komen over de behandeling van buitenlandse rechtsvormen. Voorkomen moet worden dat investeringen in Nederlands vastgoed worden belemmerd." 

In het FD zegt Huib Boissevain, voorzitter van branchevereniging Forumvast: “Dit komt op een buitengewoon ongelegen moment. Veel vastgoedfondsen hebben het al moeilijk als gevolg van waarde­dalingen en leegstand. Het samenvoegen en herstructureren van noodlijdende fondsen of het aantrekken van nieuwe investeerders wordt zo praktisch onmogelijk.” Diverse vastgoedfondsaanbieders overwegen het samenvoegen van vastgoedfondsen zoals Renpart. Eerder overwoog ook Annexum het Vastgoed Fundament Fonds samen te laten gaan met enkele andere kantorenfondsen uit de Annexum-stal maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Een paar jaar geleden slaagde Hanzevast er wel in om de fondsen samen te voegen maar dit nieuwe fusiefonds gaat gebukt onder zware waardedalingen.

Bron: Vastgoedjournaal. Klik hier voor meer vastgoednieuws.