Nieuws

33% minder zorgvastgoed verkocht

Maar vastgoedadviseur CBRE verwacht dat de markt in september aantrekt.

Beleggers kochten in het afgelopen halfjaar flink minder zorgvastgoed aan, zo blijkt uit cijfers van CBRE. Maar de vastgoedadviseur verwacht wel dat de markt in september weer zal aantrekken.

In de afgelopen jaren was zorgvastgoed een van de snelst groeiende sectoren. Vorig jaar werd er zelfs voor het eerst meer dan 1 miljard euro in belegd. Maar de coronacrisis heeft roet in het eten gegooid. Veel zorgstellingen kwamen vanwege de pandemie niet toe aan reguliere bedrijfsvoering en hebben vastgoedbeslissingen uitgesteld.

Forse volumedaling

Dat is duidelijk terug te zien in cijfers. In de eerste helft van 2020 hebben beleggers voor 327 miljoen euro aan zorgvastgoed gekocht. Dat is ongeveer 33% minder dan in dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit het halfjaarlijkse zorgvastgoedrapport van CBRE.

Het meeste geld werd werd belegd in intramuraal zorgvastgoed (38%), gevolgd door extramuraal (24%), particuliere woonzorg 19%) en eerstelijns (17%).

Toch is de vastgoedadviseur niet somber gestemd. Volgens CBRE is er n g steeds een groot tekort aan zorgvastgoed, met name aan geschikte huisvesting voor senioren.

Vergrijzing als aanjager

Bovendien wijzen de onderzoekers op de toenemende vergrijzing. Vanwege de naoorlogse geboortegolf en de stijgende levensverwachting zal het aantal 65-plussers de komende twintig jaar waarschijnlijk toenemen van 2,6 miljoen naar 3,3 miljoen mensen, zo heeft het CBS becijferd. Het aantal 80-plussers zal naar verwachting verdubbelen naar 1,6 miljoen personen.

Als een tweede lockdown uitblijft, verwacht CBRE vanaf september weer veel beleggingsactiviteit.

Meer interesse van buitenlandse partijen

De vastgoedadviseur signaleert een toenemende belangstelling door buitenlandse partijen, zowel vanuit beleggers als zorgexploitanten. Zo hebben twee grote Franse zorgorganisaties (Korian en Orpea) al overnames gedaan van woonzorgconcepten in Nederland en willen beide partijen hier graag uitbreiden met het aantal bedden.

CBRE verwacht dat de komende jaren meer nieuwe buitenlandse partijen de Nederlandse markt zullen betreden, door overnames of de introductie van nieuwe woonzorgconcepten.

De coronacrisis laat volgens CBRE zien hoe belangrijk goed ingerichte zorghuisvesting is. Veel instellingen waren genoodzaakt tot een tijdelijk bezoekverbod. Er is bijvoorbeeld behoefte aan gebouwen die zo zijn ontworpen dat bewoners goed van elkaar gescheiden kunnen worden en daarnaast zijn uitgerust met 'neutrale' (buiten)ruimten waar bezoekers terecht kunnen.

 

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

  1. CBRE verhoogt prognose beleggingsvolume vastgoed
  2. Huizenprijzen met 8,6% gestegen ondanks crisis
  3. Gemiddelde WOZ-waarde met 8,9% gestegen
  4. Woningen in augustus 8,2% duurder
  5. DWS: Nederlands vastgoed beter dan rest Europa