Nieuws

Bijna de helft van de kantoren moet groener

Het wordt spannend voor een groot deel van de Nederlandse kantoren. 60% van het kantooroppervlak heeft nog geen groen energielabel. Als dat voor 2023 niet is gebeurd, dreigt sluiting.

Het wordt spannend voor een groot deel van de Nederlandse kantoren. 60% van het kantooroppervlak heeft nog geen groen energielabel. Als dat voor 2023 niet is gebeurd, dreigt sluiting.

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle kantoren in Nederland energielabel C of hoger hebben. Op dit moment voldoet 60% - oftewel 41 miljoen vierkante meter - van het totale kantooroppervlak nog niet aan deze eis, zo becijfert dataleverancier Calcasa.

Label ontbreekt vaak

Dit wil niet zeggen dat al deze kantoren niet voldoende energiezuinig zijn. Calcasa wijst erop dat een overgrote meerderheid van de kantoren die tekortschieten (83%) überhaupt nog geen energielabel heeft. Een deel van die kantoren is vrij nieuw of al verduurzaamd en zal in de praktijk al wel in aanmerking komen voor het juiste label. Het zijn volgens Calcasa vooral de kleinere kantoren die een label missen.

Als deze kantoren buiten beschouwing worden genomen, zal volgens inschattingen van Calcasa nog altijd 29,7 miljoen vierkante meter kantoorruimte moeten worden verduurzaamd: circa 44% van het totale kantooroppervlak. Dat komt neer op 8,5 miljoen vierkante meter per jaar.

Tempo is te laag

In het huidige tempo gaat dat niet lukken: de afgelopen drie jaar is de hoeveelheid kantoorruimte met een energielabel C of hoger jaarlijks met gemiddeld 4,2 miljoen vierkante meter toegenomen. Er moet dus duidelijk nog een tandje bij, waarschuwt Calcasa.

Van de 42.640 panden, met een totale oppervlakte van 67,4 miljoen vierkante meter, heeft 40% een energielabel A, B of C. 10% heeft een laag label (D tot en met G) en 50% heeft helemaal geen label. Onder de kantoren met een laag label zitten opvallend veel overheidsgebouwen.

Calcasa signaleert de laatste jaren wel een versnelling van het aantal kantoren met een hoog energielabel.

 

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

  1. Huizenmarkt koelt verder af. Hier dalen de prijzen het hardst
  2. Gemiddelde huizenprijs sinds augustus met ruim €23.000 gekelderd
  3. Huizenprijzen nog verder gedaald in oktober
  4. ‘Getransformeerd en gecombineerd vastgoed is kansrijk’
  5. Daar gaan de huizenprijzen: 6% lager dan vorige kwartaal